facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita zakládá první platformu v ČR pro akademické firmy

23. 9. 2021
Masarykova univerzita zakládá první platformu v ČR pro akademické firmy

Hlubší a otevřenější spolupráci s firmami, které rozvíjejí výsledky univerzitního výzkumu – to si slibuje Masarykova univerzita od nové Spin-off platformy, kterou zakládá univerzitní Centrum pro transfer technologií.

S podporou Jihomoravského kraje, inovační agentury JIC i již existujících firem chce Masarykova univerzita posílit využití podnikatelského potenciálu, který akademický výzkum nabízí. Platforma Spin-off by měla nabídnout větší prostor pro spolupráce ve výzkumu, vzdělávání či podpoře podnikavosti, sdílení kapacit i efektivnější využívání služeb na straně univerzity i firem.

spin off oprava oez 790x395 1377978789

„S univerzitou je doposud spojen vznik devatenácti spin-off společností. Ve třech z nich má svůj podíl i Masarykova univerzita,“ popisuje aktuální stav Martin Kvizda, prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání s tím, že i díky platformě by měl počet takových firem postupně vzrůst. Jde o první podobnou platformu v České republice a bude sloužit jako kontaktní a komunikační prostředí, díky němuž se propojí stávající spin-offy s univerzitou samotnou. Členství v platformě je dobrovolné a vzniká automaticky již existujícím spin-off společnostem, tak každé nové.

V plánu je sdílení zkušeností i intenzivnější spolupráce mezi firmami, univerzitou i dalšími subjekty (Regionální hospodářská komora Brno, Svaz průmyslu a dopravy ČR, agentura CzechInvest) včetně inovační agentury JIC. Její ředitel Petr Chládek se domnívá, že právě v zakládání spin-off firem je v Brně velký potenciál a že právě firmy založené na univerzitním know-how patří zpravidla k těm nejúspěšnějším: „Firmy s vysokou přidanou hodnotou a globálními ambicemi přinášejí kraji nová stabilní pracovní místa, zvyšují prestiž regionu a jejich prostřednictvím můžeme lákat špičkové odborníky ze zahraničí. A právě univerzitní výzkum má skvělé podmínky pro to, aby přinášel unikátní know-how.“

2021 09 20 zahajeni spin off PrF Martin Indruch  4 870x580 2884996632

Ředitelka CTT Eva Janouškovcová při zahájení činnosti platformy Spin-off.

„Výsledků výzkumu, které se dokážou uplatnit v praxi, si Masarykova univerzita velmi váží a spin-off společností, které se z nich rodí, si považuje ještě více. I když spin-offy dále žijí vlastními životy, má jim Masarykova univerzita stále co nabídnout,“ říká Eva Janouškovcová, ředitelka univerzitního Centra pro transfer technologií, a dodává, že nejde o aktivitou nahodilou, ale koncepční, která naplňuje strategický záměr Masarykovy univerzity v oblasti podpory společenské relevance výzkumu, transferu technologií a znalostí a obecně spolupráce s aplikační sférou. Podpora spin-off společností je pak prioritou Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

 

Zdroj: Masarykova univerzita

Foto: Martin Indruch