facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Memorandum o spolupráci Akademie věd a Rady vědeckých společností

5. 3. 2018
Memorandum o spolupráci Akademie věd a Rady vědeckých společností

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda Rady vědeckých společností ČR Lubomír Hrouda podepsali v pátek 2. března memorandum o spolupráci na příštích pět let. V dohodě vyjadřuje Akademie věd ČR záměr i nadále podporovat činnost vědeckých společností sdružených v Radě.

„Vědecké společnosti mají úctyhodný rozsah činnosti, kam patří mezinárodní vědecké konference, odborná periodika, akce pro školy všech stupňů, včetně středoškolských olympiád, ale i knižní monografie, výstavy a rozsáhlé přednáškové aktivity,“ řekla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a vyzdvihla důležitost vědeckých společností zejména pro mezinárodní vědeckou spolupráci. „Memorandum o spolupráci považuji především za výraz vzájemné potřebnosti,“ uvedl při podpisu Lubomír Hrouda, který působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Radu vědeckých společností, nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, tvoří 81 vědeckých společností s více než 25 000 členy. Pod jejich hlavičkou funguje například Jednota českých matematiků a fyziků, či mediálně známý Český klub skeptiků Sisyfos, významná Česká astronomická společnost, která v minulém roce oslavila 100 let od svého založení, či Učená společnost České republiky, která sdružuje přední české vědce.

Vědecké společnosti představují na poli vědy klíčový jednotící prvek jak uvnitř vlastního oboru, tak i mimo obor. Spojují totiž akademiky či vědce z různých českých vysokých škol, z Akademie věd ČR, resortních výzkumných ústavů s profesionály ze soukromého nebo neziskového sektoru i se studenty. Mnohé vědecké společnosti jsou také jedinou spojkou české odborné veřejnosti s mezinárodními vědeckými organizacemi.

Hlavní těžiště aktivit vědeckých společností spočívá v pořádání kongresů, konferencí, sympozií a seminářů mezinárodního či národního charakteru. V roce 2017 společnosti vydávaly také 42 mezinárodních a 36 národních odborných časopisů, z toho sedm mezinárodně impaktovaných periodik. Vyšlo také 16 knih a uskutečnilo se 139 mezinárodních konferencí. Samotnou Radu vědeckých společností tvoří zástupci jednotlivých společností, kteří volí devítičlenný výkonný výbor v čele s předsedou.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Akademie věd ČR