facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Memorandum o spolupráci Masarykovy univerzity a centra FNUSA-ICRC

18. 1. 2021
Memorandum o spolupráci Masarykovy univerzity a centra FNUSA-ICRC

Zástupci Masarykovy univerzity a Mezinárodního centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) podepsali memorandum o spolupráci. Mezi benefity spolupráce mezi oběma institucemi patři mimo jiné například společné grantové aplikace, které mohou maximalizovat grantové šance a tím podpořit výzkum v Brně.

2021 01 14 podpis icrc martin bares jitka janu 1

Memorandum o spolupráci Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v oblasti vědy a výzkumu bylo podepsáno za účasti rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše, ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimila Vajdáka, prorektorky pro výzkum a doktorské studium na MU Šárky Pospíšilové a výkonného ředitele Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Pavla Iványiho.

„Obě instituce jsou v rámci vědy a výzkumu velice úzce propojeny, což nám umožňuje dosahovat kvalitních výsledků, ve kterých chceme společně s lékaři pokračovat. Oblast medicíny a farmacie je a bude v současném výzkumu rozhodně jednou z priorit naší univerzity,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se od vzniku Masarykovy univerzity podílí na výuce studentů Lékařské fakulty MU. „Spolupráce s Masarykovou univerzitou pro mě byla a je jednou z velkých priorit. Jsem moc rád, že se posouvá zase o krok dál a věřím, že to bude ku prospěchu oběma stranám,“ uvedl Vlastimil Vajdák.

Po vzniku FNUSA-ICRC se spolupráce s Masarykovou univerzitou ještě prohloubila. Významná skupina vědeckých pracovníků se podílí na výzkumu jak na fakultách MU, tak ve FNUSA-ICRC, za všechny jmenujme například Jiřího Damborského, držitele ocenění Česká hlava, odborníka na biochemii Lumíra Krejčího či Roberta Mikulíka, který se zabývá výzkumem a léčbou mozkové mrtvice. Výstupem společné spolupráce jsou i publikace v prestižních odborných časopisech. Z výsledků výzkumu pak jmenujme například patent na látku s potenciálním využitím jako léčivo na rakovinu prostaty.

Memorandum tyto náležitosti akcentuje a definuje role společných vědeckých týmů tak, aby došlo k optimalizaci výzkumných aktivit. Mezi benefity takto nastavené spolupráce patří například společné grantové aplikace, které mohou maximalizovat grantové šance a tím podpořit výzkum v Brně.

 

Zdroj: MUNI

redakčně upraveno