facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce

28. 1. 2019
Mentoring pro začínající vědkyně a vědce

Národní kontaktní centrum - Gender a věda spustilo registraci na další ročník mentoringového programu, jehož cílem je pomoci (post)dokotrandům a (post)doktorandkám s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování. Přihlašování je možné do 8. března 2019.

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství, které jim mají umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu.

Program sestává ze dvou hlavních částí: 1) individuální spolupráce mentee/ho s mentorem či mentorkou (tzv. one‑to‑one mentoring); 2) skupinových aktivit, které probíhají formou seminářů a workshopů zaměřených na profesní a osobní rozvoj či diskusí s hosty na témata, která si určí samotní mentees a formou neformálních setkání iniciovaných samotnými mentees. Součástí programu je tak i tzv. peer (vrstevnický) mentoring, který si poskytují mentees mezi sebou. Například si doporučují literaturu, pracovní kontakty, konzultují různé pracovní strategie či utvářejí studijní skupiny, případně spolu rozvíjejí výzkumnou spolupráci.


 

Cílové skupiny:

  • Mentees: Začínající vědkyně a vědci v doktorském studiu či v postdoktorské fázi, kteří mají zájem o podporu, informace, rady, kontakty a vedení od zkušených vědkyň a vědců ze svého či příbuzného oboru, nejlépe z jiné instituce, než na jaké sami studují či pracují.
  • Mentorky a mentoři: Zkušení vědci a vědkyně na vyšší než postdoktorské pozici, kteří působí na veřejných vysokých školách a výzkumných institucích a mají chuť podělit se o své bohaté zkušenosti s mladšími kolegyněmi a kolegy.

Dílčí kroky, které mají pomoci přiblížit se hlavnímu cíli:

  • pomoci začínajícím vědkyním a vědcům identifikovat vlastní kariérní cíle a kroky, jak jich dosáhnout
  • usnadnit orientaci ve vědeckém kariérním systému
  • zprostředkovat začínajícím vědkyním a vědcům důležité kontakty s „vrstevníky“ a se zkušenějšími vědkyněmi a vědci a rozšířit tak jejich profesní síť a možnosti uplatnění ve vědě
  • posílit vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastnicemi a účastníky programu
  • podpořit sebevědomí začínajících vědkyň a vědců

Příručka Kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců je ke stažení zde, Přečtěte si také knihu rozhovorů s absolventy programu. Další informace se dočtete na webových stránkách NKC - gender a věda, kde se můžete také registrovat - nejpozdeji do 8. března 2019.

 

Zdroj: NKC - gender a věda