facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mezioborová konference mladých slaví XX. ročník

6. 12. 2019
Mezioborová konference mladých slaví XX. ročník

Od 11. do 14. května 2020 proběhne v hotelu Devět skal v Milovech již 20. ročník mezioborové konference zaměřené na organickou chemii, biochemii, biologii, analytickou chemii a příbuzné obory. Akci jsme začali organizovat v roce 2001 spolu s Českou společností chemickou a Českou společností pro biochemii a molekulární biologii. Motivem bylo pokusit se zlepšit komunikaci mezi jednotlivými obory a také seznámit mladé vědce s výzkumem, který se provádí v České republice.

Od začátku se na organizaci podílejí Ing. Irena Krumlová a Prof. Pavel Drašar. Začali jsme skromně s přibližně 40 účastníky, ale později se počet studentů ustálil na 70 s tím, že převis přihlášených tvoří téměř dvojnásobek míst, která jsou k dispozici. Postupně se také rozšířily řady odborných porotců, a kromě již zmíněných patří veliké poděkování prof. Jitce Moravcové, která bohužel už na posledních dvou ročnících chyběla. Poděkování patří také prof. Jitce Ulrichové, která nechyběla ani na jediném ročníku, stejně jako Dr. Jaroslav Blahoš. Nebudu vypisovat všechny, ale patří jim ohromný dík.

Jen krátce o organizaci této konference. Vždy do konce ledna zasílají zájemci abstrakt práce, kterou chtějí představit. Na začátku března jsou vyhlášeny výsledky a v květnu pak probíhá samotná konference. Konference je soutěžní, na konci jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a nejlepší poster. Odměnou jsou finanční prostředky jak pro vítěze, tak pro jejich práci. Důležitým faktorem je, že studenti neplatí ubytování a stravu.

Vítězkou prvního ročníku v oboru biochemie/biologie se stala studentka Šárka Pospíšilová. Prof. Šárka Pospíšilová je nyní špičkovou vědkyní v oblasti genetiky onkologických onemocnění a stala se také prorektorkou Masarykovy univerzity. To uvádím proto, že celá řada vítězů soutěže na této konferenci dosáhla ve svých oborech významných úspěchů a jsou nyní vedoucími skupin v ČR nebo v zahraničí.

Konference by nemohla být bez finanční podpory ze strany hlavního partnera – nejdříve společnosti Sigma-Aldrich s.r.o. a později společnosti Merck s.r.o. V této souvislosti patří veliký dík za podporu této akce Ing. Daniele Dornerové, bývalé ředitelce společnosti Sigma-Aldrich s.r.o. a nyní Mgr. Stanislavu Kuklovi ze společnosti Merck s.r.o. A poslední poděkování patří Ing. Ireně Krumlové za ČSBMB a prof. Pavlovi Drašarovi za ČSCH a redakci Chemických listů.

Školou prošlo za těch 20 let více než 1200 mladých vědců a vědkyň, a to studentů magisterského studia, PhD studentů i postdoktorandů. Pro mnohé bylo vystoupení na konferenci první možností vyzkoušet si přednášet před větším počtem posluchačů. Dalším výsledkem konference je, že díky ní vznikla celá řada vědeckých spoluprací. Stále věříme, že se daří budovat interakci mezi odlišnými vědeckými obory a zvyšovat povědomí o tom, jakými tématy se zabývají vědecké týmy z různých koutů republiky.

Přeji 20. ročníku konference mnoho zdaru.

 

Autor: Martin Fusek, zástupce ředitele ÚOCHB AV ČR


 Informace o aktuálním ročníku konference naleznete také zde.