facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Milena Králíčková se stane novou předsedkyní České konference rektorů

9. 6. 2023
Milena Králíčková se stane novou předsedkyní České konference rektorů

Na 171. zasedaní Pléna ČKR v Křtinách bylo zvoleno nové předsednictvo a nová předsedkyně. Od 1. srpna se jí stane profesorka Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy, která ve funkci vystřídá profesora Martina Bareše, rektora brněnské Masarykovy univerzity.

V nově zvoleném předsednictvu mají ženy i muži rovnoměrné zastoupení; tvoří jej zástupci vedení veřejných i soukromých škol, jmenovitě: Ingeborg Radok Žádná (rektorka AMU), Jitka Němcová (rektorka VŠZ, o. p. s.), Zdeněk Horák (rektor VŠPJ), Petr Dvořák (rektor VŠE) a Libor Čapek (rektor Univerzita Pardubice).

„Předsednictví konference rektorů přijímám se závazkem usilovat o odpovídající financování veřejných vysokých škol a o smysluplnou podporu pro celý vysokoškolský sektor, například pro zavádění novinek jako jsou microcredentials či v oblasti vízové politiky. S faktickým významným podfinancováním českého veřejného vysokého školství se nemůžeme smířit, na to máme příliš velkou odpovědnost vůči celé společnosti. Tou je výchova generací, které budou naši zemi rozvíjet a utvářet v příštích letech. I s ohledem na rostoucí demografickou křivku musíme společně v rámci ČKR usilovat o kvalitní vysokoškolské prostředí, protože tím se rozhoduje o konkurenceschopnosti ČR a tudíž budoucnosti nás všech,“ okomentovala své zvolení rektorka Milena Králíčková.

Její funkční období v čele předsednictva České konference rektorů je dvouleté, tedy od 1. srpna 2023 do 31. července 2025.

 

Zdroj: Univerzita Karlova