facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MŠMT finančně podpořilo Český egyptologický ústav

11. 3. 2017
MŠMT finančně podpořilo Český egyptologický ústav

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo Český egyptologický ústav. Na projekt Starověký Egypt a komplexní civilizace poskytlo na žádost rektora Univerzity Karlovy 20 milionů korun.

Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy je vědecko-výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a podílí se významnou měrou na vzdělávání studentů ve všech studijních programech. Patří díky téměř stoleté tradici, kontinuitě, vysokému standardu výuky a vědecké práce v oboru mezi nejvýznamnější egyptologické ústavy na světě. Základem jeho činnosti jsou výzkumné práce v Egyptě a v Súdánu.

Expedice ústavu je největší českou vědeckou zahraniční výpravou  a má velký význam nejen z hlediska vědeckého přínosu, ale také jako dlouhodobá reprezentace Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty a celé České republiky v arabských zemích. Dlouhodobě významně přispívá k záchraně, ochraně a uchování světového kulturního dědictví.

Prostředky na poskytnutí dotace v požadované částce 20 milionů Kč jsou k dispozici v rozpočtu sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Podpora navazuje na obdobnou podporu poskytnutou v roce 2016.

 

Zdroj: MŠMT