facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na pražské technice vzniklo unikátní centrum

21. 1. 2022
Na pražské technice vzniklo unikátní centrum

Nové Národní centrum Stavebnictví 4.0 (NCS) bude sídlit v budově ČVUT-CIIRC. Centrum bude podporovat přímo i nepřímo účast v národních i mezinárodních projektech, které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty.

Stavebnictví 4.0. do stavební praxe zavádí a optimalizuje synergii digitalizace, automatizace a udržitelného environmetálního chování. Jedná se o zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které tyto činnosti v okolní přírodě trvale zanechají. Vznik Národního centra Stavebnictví 4.0 je proto důležitý krok na cestě k technologické budoucnosti České republiky. Na tom se nedávno na Českém vysokém učení technickém v Praze shodli zástupci odborných organizací, akademické, státní a průmyslové sféry.

NCS 18 01 2022 12

„Vzhledem k nesourodosti činností i technologické náročnosti procesů ve stavebnictví se zdály myšlenky na digitalizaci tohoto oboru jako utopie. Po počátečních testech jsme ale nakonec zvládli i mokré procesy spojování stavebních dílců v měřítku 1:1 a tyto činnosti se v posledních měsících zúročovaly v jednáních o vzniku NCS 4.0. Dnes již víme, že je reálné vytvořit a propojit technologie a postupy, které přenesou celý životní cyklus stavby do budoucnosti, do STAVEBNICTVÍ 4.0,“ říká Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 (NCS) bude sídlit v budově ČVUT-CIIRC. V této chvíli je jeho pracovní skupina pětičlenná a v krátké době se bude realizační tým rozrůstat společně s projektovou činností i přibývajícími aktivitami. Centrum bude podporovat přímo i nepřímo účast v národních i mezinárodních projektech, které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty.

Spolupráce v rámci NCS přinese zapojeným partnerům mnohé benefity a otevře velkou škálu možnosti efektivní spolupráce a zvýšení technologické úrovně, například v projektech VaVaI. Firmy budou mít také blíže k různým formátům a dotačním možnostem v rámci ČR i Evropské unie.

K dalším plánovaným aktivitám centra bude patřit organizování konferencí, prakticky orientovaných odborných workshopů, přednášek, exkurzí k aktuálně řešeným otázkám. Všichni členové budou mít možnost ovlivnit rozvoj témat spojených se Stavebnictvím 4.0 v celé šíři v rámci ČR. Volbou členství můžete tvořit budoucnost Stavebnictví 4.0 v rámci platformy svým působením v představenstvu, odborných skupinách či na valné hromadě NCS 4.0.

NCS bude fungovat v rámci ekosystému Národního centra Průmyslu 4.0. „Stavebnictví 4.0 bude využívat a navazovat na postupy a principy ověřené Průmyslem 4.0. Za dobu našeho působení jsme vybudovali nejen značku, ale především unikátní ekosystém a know-how, které je do stavebnictví přirozeně přenositelné. Jsem rád, že se ekosystém NCP4.0 takto zásadně rozšiřuje a těším se na spolupráci a hledání synergií s Národním centrem Stavebnictví 4.0,“ uvedl Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

V rámci slavnostního zahájení činnosti NCS byly podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad spolupracujících firem a institucí. Mezi nimi jsou Fakulta stavební VUT, Fakulta stavební VŠB-TUO, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ředitelství silnic a dálnic, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Leube Beton s.r.o., SUDOP Group a.s., ICE Industrial Services a.s., EIMAC, Metrostav a.s., Strabag a.s., AgentFly Technologies s.r.o., Hochtief CZ a.s., Baumit, spol. s r.o., VCES a.s., Techniserv, spol. s r.o.

 

Zdroj: ČVUT v Praze 

redakčně upraveno