facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nadační fond Jaroslava Tupého podpořil první projekty mladých vědců

12. 6. 2020
Nadační fond Jaroslava Tupého podpořil první projekty mladých vědců

Ústav experimentální botaniky AV ČR založil za podpory americké firmy Varieties International LLC nadační fond, jehož cílem je podporovat výzkumné aktivity studentů a mladých vědců v oboru rostlinné biologie. Letos byly vybrány k financování první dva projekty. Týkají se medicínsky zajímavých látek z kapradin a vývoje nových sloučenin odvozených od rostlinných hormonů giberelinů.

Nadační fond Jaroslava Tupého vznikl na památku jedné z nejvýznačnějších osobností, které kdy působily v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB). Jaroslav Tupý patřil k průkopníkům výzkumu molekulární biologie pylu, působil v několika rozvojových zemích jako expert na biochemii kaučukovníku a zvyšování produkce latexu a téměř 50 let se věnoval šlechtění jabloně na odolnost vůči chorobám.

Jaroslav Tupý

Povzbudit mladé vědce

Nadační fond Jaroslava Tupého byl založen v roce 2018 na podnět amerických obchodních partnerů ÚEB ze společnosti Varieties International LLC., kteří si doktora Tupého profesně i osobně velmi vážili.

Cílem nadačního fondu je z peněz získaných od dárců podporovat výzkum vztahující se k rostlinné biologii. O příspěvek na realizaci konkrétního projektu mohou žádat vysokoškolské studentky a studenti spolupracující s ÚEB i (zejména mladí) vědci a vědkyně působící v ústavu. Nadační fond Jaroslava Tupého chce zároveň přispět k posílení mezinárodní kooperace i spolupráce se soukromým sektorem a k řešení sociálních či environmentálních problémů.

Průzkum kapradin a giberelinů

Po přípravném období letos nadační fond plně rozvinul svou činnost, když vybral první dva podporované projekty. Antonio Pavičić z ÚEB bude pátrat po medicínsky využitelných látkách v evropských druzích kapradin, které jsou v tomto ohledu ještě velmi málo prozkoumané. „Hlavním cílem mého projektu je hledat v evropských kapradinách látky s protirakovinnou, protizánětlivou nebo protiparazitární aktivitou. Příspěvek od nadačního fondu pokryje nejdůležitější materiál pro výzkum a také prezentaci výsledků na mezinárodní konferenci,“ říká Antonio Pavičić, mladý vědec a doktorský student, jehož tato podpora těší a motivuje k dalšímu výzkumu.

Markéta Fuksová je studentkou Univerzity Palackého v Olomouci. Bude připravovat nové sloučeniny odvozené od rostlinných hormonů giberelinů, jež by se daly využít pro kontrolu vývoje květů a plodů u rajčat. „Díky finanční podpoře nadačního fondu mohu absolvovat měsíční stáž na špičkovém pracovišti na belgické Katolické univerzitě v Lovani. V rámci pobytu posunu svůj výzkum, dosud soustředěný primárně na chemickou syntézu, i do biologické sféry,“ uvádí talentovaná studentka, která ve spolupráci s profesorkou Muriel Quinet plánuje vyhodnotit vliv připravených derivátů giberelinů na vývoj květu a plodu rajčete. Díky možnosti pracovat v této laboratoři si tak rozšíří své praktické dovednosti, spojené hlavně s prováděním experimentů na rostlinném materiálu.

Více informací o Nadačním fondu Jaroslava Tupého najdete na jeho webu

 

Zdroj: Akademie věd ČR

redakčně upraveno