Vytisknout tuto stránku

Nadační fond Univerzity Palackého podpořil dalších sedm vědeckých nadějí

26. 5. 2018
Nadační fond Univerzity Palackého podpořil dalších sedm vědeckých nadějí

Univerzita Palackého v Olomouci už zná jména dalších mladých vědců, kteří získali podporu jejího Nadačního fondu. V novém akademickém roce si tak může díky fondu zkusit uskutečnit své vědecké sny hned sedm studentů UP.

Nadační fond UP vyhlásil svou v pořadí již čtvrtou výzvu na začátku letního semestru. „O podporu svých vědeckých nebo uměleckých projektů požádalo 23 studentů, přičemž mezi žadateli dominovali studenti přírodovědecké fakulty,“ říká Dita Palaščáková z Nadačního fondu UP.

Správní rada fondu rozdělovala mezi studenty zhruba sedm set tisíc korun, z nichž pět set tisíc věnovala Česká spořitelna, která je od založení fondu jeho stěžejním donátorem. „Zvětšuje se ale i částka z našich vlastních zdrojů, přibývá totiž peněz, které pro fond získáváme od našich dárců,“ dodala Dita Palaščáková. Právě ona je koordinátorkou kampaně „Darujte příležitost“, kterou univerzita odstartovala letos na jaře. Prostřednictvím kampaně se škola obrací na své absolventy a příznivce, aby podpořili její talentované studenty a mladé vědce. Jde o první kampaň tohoto typu v České republice. Jejím cílem je představit tuto aktivitu veřejnosti a sesbírat během roku 1,3 milionu korun pro 15 studentských projektů.

Za tři roky existence Nadačního fondu UP bylo podpořeno 35 projektů, na které studenti získali bezmála tři miliony korun. Tak, jak roste povědomí o fondu a jeho možnostech a podmínkách, zvyšuje se i aktivita studentů, kteří o podporu žádají. „Vidí své předchůdce, kteří se za peníze fondu dostali na špičková zahraniční pracoviště, absolvovali stáže na prestižních univerzitách a naučili se i základy popularizace a medializace vědy. To vše při minimální byrokratické zátěži. To studenty inspiruje a láká,“ dodává Dita Palaščáková.

Její slova potvrzují i mladí vědci. „Díky podpoře fondu pojedu na stáž na Hebrejskou univerzitu do Jeruzaléma, kde se budu moct naučit nové metody biologického testování antileishmaniálních látek,“ plánuje Daniela Konrádová z přírodovědecké fakulty. Možnost zahraniční spolupráce a konfrontace přitahuje i další podpořené studenty.

V rámci svého projektu se nejvíce těším na komunikaci s lidmi, zapojenými do Tree Kangaroo Conservation Program, a to jak s biology, ekology a antropology, tak se členy lokálních komunit na Papui-Nové Guinei. Bude to obrovská zkušenost. Možnost spolupracovat se zahraničními výzkumníky z Ameriky, kteří jsou špičkami na poli antropologie a ochrany životního prostředí a zároveň navštívit terén, ve kterém pracují a realizovat v něm výzkum, považuji za skvělou příležitost k vlastnímu vědeckému rozvoji,“ říká Barbora Nohlová z filozofické fakulty. Mezi sedmičkou podpořených jsou studenti čtyř fakult UP – přírodovědecké, lékařské, filozofické a teologické.

Podrobné informace o Nadačním fondu UP, podpořených projektech i o kampani, naleznete na jeho webových stránkách.

 

Autor: Ivana Pustějovská

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci