facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní technická knihovna na Veletrhu vědy 2022

24. 5. 2022
Národní technická knihovna na Veletrhu vědy 2022

Letošního Veletrhu vědy, který se bude konat 2. až 4. června, se bude účastnit i Národní technická knihovna, která zde představí nové roboty, soutěž Falling Walls Lab nebo to jak efektivně komunikovat vědecké informace.

NTK VV2022

Program

Prezentace robotů Humanoid a King Spider

2. 6., 3. 6. 11.00-12.00, 13.00-14.00

Ukážeme vám, z čeho se naši roboti skládají, co všechno umí, či co je nutné znát pro jejich ovládání. Součástí ukázek bude i prezentace vizuálního materiálu souvisejícího s tématem robotiky a prostoru tematického hnízda v NTK.

Prezentace mezinárodní soutěže Falling Walls Lab CZ pro mladé vědce, inovátory a vizionáře

2. 6., 3. 6. 14.00-15.00, 16.00-17.00

Cílem soutěže Falling Walls je dát dohromady budoucí generaci vědců, inovátorů a vizionářů a přijít s nekonvenční myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Soutěž každoročně pořádá berlínská organizace Falling Walls Foundation. Hostem na našem stánku bude Markéta Klíčová z Technické univerzity v Liberci, která vyhrála na světovém finále Falling Walls v Berlíně v roce 2018 cenu publika (Audience Award) se svou prezentací Breaking the Wall of Colorectal Cancer Treatment. Finále národního kola se v letošním roce uskuteční 13. září opět v NTK. Všechny tímto srdečně zveme.

CzechELib – komunikace vědeckých informací – vědecké publikování, Open Access

2. 6., 3. 6. 15.00-16.00, 17.00-18.00

Každý výzkum vychází z předchozích poznatků a výsledků, a proto studium dostupných vědeckých článků a knih je nedílnou součástí každého bádání. Zažitý způsob šíření vědeckých výsledků, kdy bylo zpoplatněno čtení článku (např. formou předplatného) nikoli jeho publikování, se teď mění, a to tak, že platba za uveřejnění přechází na autora a čtení je pro všechny na celém světě zdarma. Tento způsob publikování se nazývá otevřeným režimem (Open Access), který přináší větší dosah a okamžitou využitelnost výsledků.

Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib), které je součástí NTK, sjednává předplatné na licencované elektronické informační zdroje pro 128 členských institucí v ČR (univerzity, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice aj.). CzechELib uzavíráním transformačních smluv, které kromě předplatného zahrnují i publikační část, umožňuje autorům publikovat v režimu Open Access bez dalších poplatků.

Dozvíte se:

  • Jak se komunikují výsledky vědeckého bádání – co jsou to vědecké časopisy, jejich vydavatelé.
  • Jak podporuje CzechELib vědecké publikování.

NTK 2022 publicita

Stálá prezentace:

Součástí prezentace bude virtuální 3D procházka po úspěšné výstavě Člověk v jeskyni, která probíhala v Galerii NTK a za kterou její kurátor Milan Mikuláštík spolu s Janou Písaříkovou z Moravské galerie v Brně získali Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie a šíření povědomí o významu archeologických památek. Cenu každoročně uděluje Česká archeologická společnost.

Akademické služby

Profesní a akademický úspěch našich uživatelů je cílem NTK!

Nabízíme širokou škálu akademických služeb spojených s rozvíjením dovedností potřebných pro vyhledávání a používání informací, vytváření a prezentaci odborných výstupů.

Pomáháme pedagogům a studentům s orientací v informačním světě, posílit jejich kompetence k práci s informacemi a připravujeme studenty na život v informační společnosti založené na průběžném (sebe)vzdělávání.

Snažíme se přispívat k mezinárodnímu akademickému, studijnímu a profesnímu úspěchu českých a v Česku působících pedagogů, studentů a začínajících výzkumníků, podporovat excelentní výuku a výzkum. Služby nabízíme jak osobně v budově NTK, tak online prostřednictvím bezplatných konzultací, workshopů webinářů, nebo využít některý z on-line návodů nebo průvodců oborem.

Po celou dobu konání veletrhu budou k dispozici odborní pracovníci NTK a projektu CzechELib pro individuální konzultace.

 

Zdroj: Národní technologická knihovna