facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní ústav pro výzkum rakoviny spojuje pracoviště z celého Česka

3. 10. 2022
Národní ústav pro výzkum rakoviny spojuje pracoviště z celého Česka

Výzkum umožňující lepší diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění, podpora mladých vědců i zvýšení povědomí o významu medicínského výzkumu. To vše patří mezi cíle nově založeného Národního ústavu pro výzkum rakoviny, který propojuje 71 excelentních výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně.

20220930Nuvr

„NÚVR si klade ambiciózní cíl – stát se národní autoritou v oblasti onkologického výzkumu a akademické onkologie. Jeho cesta povede přes celorepublikové propojení pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie, které nejsou v současné době dostatečně koordinovány. V praxi totiž není nutné ani hospodárné, aby každý výzkumný subjekt disponoval všemi technologiemi a soustředil u sebe nejlepší vědecké kapacity. Naopak je výhodné jak pro jednotlivé výzkumné subjekty, tak pro Českou republiku, aby subjekty spolupracovaly, sdílely vybavení, vědomosti, prostory apod.,“ představuje NÚVR Jan Nosálek, ředitel kanceláře ministra MŠMT.

Ústav je financován z prostředků EU částkou 1,4 miliardy korun v rámci programu EXCELES Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výsledkem práce výzkumníků budou kromě odborných publikací také patenty, certifikované metody nebo expertní doporučení. Všechny tyto výsledky by měly umožnit významné inovace v oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Přibližně třetina rozpočtu projektu je určena na investiční rozvojové aktivity, což zahrnuje mimo jiné i budování čistých prostor pro výrobu léčivých přípravků pro genovou terapii.

„NÚVR je největším projektem české akademické onkologie. Vzniká síť excelentních pracovišť, která mohou efektivně spolupracovat a dosahovat lepších výsledků. Podobně u nás v klinické onkologii funguje celorepubliková síť komplexních onkologických center, která jsou mezi sebou provázána určitými pravidly a vzájemně komunikují,“ uvedl Aleksi Šedo, ředitel NÚVR a proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Společně s ním povedou NÚVR Marián Hajdúch z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roli lékařského ředitele a jako vědecký ředitel Ondřej Slabý, který působí na Lékařské fakultě a Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) Masarykovy Univerzity v Brně. Tato trojice se shoduje, že ambicí NÚVR je přenášet výsledky z laboratoří k lékařům a pacientům. To se výzkumným týmům v zapojených institucích daří již nyní, se vznikem NÚVR se však celý proces může urychlit.

„Výzkum předchází každé nové léčbě nebo diagnostice rakoviny a my převádíme nové znalosti z výzkumných laboratoří do medicínské praxe. Každý den naše týmy dělají malé pokroky a boj s tímto nepřítelem nikdy nevzdají. NÚVR nám otevírá cestu k tomu, abychom lépe spolupracovali napříč obory i pracovišti,“ uvedl Hajdúch.

Pět výzkumných programů NÚVR pokrývá celý inovační řetězec – to znamená základní, aplikovaný a translační výzkum v onkologii. „Můžeme si pod tím představit třeba hledání nových genů nebo drah zapojených do vzniku a rozvoje nádorů; identifikaci nových molekulárních cílů, diagnostických, prognostických i prediktivních biomarkerů; vývoj nových léků a diagnostických postupů, jejich transfer a klinické testování či ověřování využitelnosti v praxi,“ přiblížil Šedo.

I proto je NÚVR otevřený spolupráci s farmaceutickými a biotechnologickými firmami a také s komplexními onkologickými centry a fakultními nemocnicemi. NÚVR se zároveň zaměří na popularizaci biomedicínského výzkumu a jeho strategický rozvoj v budoucnu. V plánu je přivést do NÚVR zahraniční týmy nebo zkušené výzkumníky, kteří si svůj tým sestaví. Díky tomu dostane příležitost i nastupující generace vědců – například absolventi lékařských, přírodovědeckých či jiných fakult.

„Málokdo v České republice si uvědomuje, že peníze, které putují do výzkumu, už nyní mají přímé pozitivní dopady na zdraví nás všech. Pracujeme v laboratořích, ale výsledky naší práce v nich nezůstávají,“ připomněl vědecký ředitel Slabý. „Směřujeme k propojení špičkové vědecké expertizy, unikátní výzkumné infrastruktury a terciárního vzdělávání, abychom mohli do budoucna moderní onkologický výzkum strategicky rozvíjet,“ dodal.

„K tomu, abychom byli konkurenceschopní v oblasti excelentního výzkumu, potřebujeme schopné a vzdělané vědecké pracovníky. Jsem rád, že díky Evropské komisi a Národnímu plánu obnovy můžeme tuto oblast podpořit,” uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, který v pondělí 26. září 2022 vystoupil na tiskové konferenci k představení NÚVR.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: NÚVR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy