facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nastávají změny ve vedení vysokých škol. Rektorem Univerzity Karlovy zůstává Tomáš Zima

20. 10. 2017
Nastávají změny ve vedení vysokých škol. Rektorem Univerzity Karlovy zůstává Tomáš Zima

Akademický senát Univerzity Karlovy dnes navrhnul do funkce rektora pro další čtyřleté období Tomáše Zimu. Také na dalších vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR probíhají volby nového vedení. V poměrně krátké době se tak může významně obměnit management českých výzkumných organizací ve veřejném sektoru.

Tomáš Zima dnes v tajné volbě porazil kandidáta Přírodovědecké a Filozofické fakulty Jana Černého. Hlasovalo pro něj 51 ze 70 členů Akademického senátu Univerzity Karlovy. Jana Černého podpořilo 17 z nich (o představení obou kandidátů jsme psali zde). Na základě návrhu by nyní měl Zimu jmenovat prezident.

Rektorské volby se tento týden uskutečnily i na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde post obhájil stávající rektor Jaroslav Miller. Nepostavil se mu žádný protikandidát a do funkce byl zvolen jednomyslně (psali jsme zde). Také na Vysoké škole ekonomické v Praze byla v pondělí 16. října opětovně zvolena současná rektorka Hana Machková. Tím ale končí výčet rektorů, kteří v nedávné době znovu obhájili svůj mandát.

Nedávné změny ve vedení vysokých škol

Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze zvolil dne 10. října novým rektorem ČZU Petra Skleničku. Dosavadní proděkan Fakulty životního prostředí nahradí ve vedení Jiřího Balíka, kterému v lednu končí druhé volební období. Na Univerzitě Pardubice byl 17. října zvolen rektorem Jiří Málek (mimo jiné bývalý místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace), který již funkci rektora vykonával v letech 2006-2010. Stávajícího rektora Miroslava Ludwiga plánuje jmenovat svým prorektorem pro vnitřní záležitosti. Ve středu 18. října byla do čela Mendelovy univerzity v Brně zvolena Danuše Nerudová a stala se tak druhou ženou, která v současné době zastává tuto pozici na veřejné vysoké škole. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně se konaly rektorské volby teprve včera, Pavla Suchého zde ve funkci nahradí Alois Nečas.

Také příští týden bude volební

Hned příští pondělí (23. 10) se volí nový rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Končící rektor Ivo Medek již potřetí kandidovat nemůže. Navrženi jsou dramaturg Petr Oslzlý a cembalistka Barbara Maria Willi. Také Technická univerzita v Liberci bude mít nového rektora. Zdeněk Kůs zde končí v lednu své druhé období a o pozici se ucházejí Miroslav Brzezina a Pavel Němeček. Rozhodovat se bude v úterý 24. října.

Volba rektora Vysokého učení technického v Brně proběhne 24. 10. Jediným kandidátem je stávající rektor Petr Štěpánek. O den později, 25. října, se pak uskuteční volba rektora na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde post obhajuje Petr Konvalinka. O jeho setrvání ve funkci se přitom jednalo již v dubnu 2017, kdy Akademický senát ČVUT nakonec zamítl návrh na jeho odvolání. Nyní se mu postaví hned čtyři protikandidáti: Alena Kohoutková, Michal Pěchouček, Vojtěch Petráček a Pavel Tvrdík.

Někde se volilo již před rokem

Řada vysokých škol měnila své rektory již v průběhu tohoto roku. V únoru nastoupil své druhé funkční období rektor Akademie múzických umění v Praze Jan Hančil. Rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byl v březnu zvolen Václav Snášel, dosavadní děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky. Stal se tak nástupcem Iva Vondráka, jenž byl na podzim 2016 zvolen krajským hejtmanem. V březnu vyměnila rektora také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Libora Grubhoffera tam ve funkci nahradil Tomáš Machula, dosavadní děkan Teologické fakulty.

Další vlna přijde v roce 2019

V prosinci tohoto roku se bude volit kandidát na rektora také na Akademii výtvarných umění v Praze, kde je v tuto chvíli ve funkci Tomáš Vaněk. V průběhu roku 2018 končí první funkční období Václavu Báčovi na Vysoké škole polytechnické Jihlava a druhé funkční období Petru Sáhovi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Další velké skupině rektorů končí mandát v průběhu roku 2019. Patří mezi ně rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Jindřich Smetana, který je ve funkci do konce ledna, nebo rektoři Ostravské univerzity (Jan Lata) a Západočeské univerzity v Plzni (Miroslav Holeček), jejichž první období končí o měsíc později. Na konci března vyprší první čtyřletý mandát také Martinu Balejovi, který je rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na rozdíl od výše zmíněných svůj post již nebude moci obhajovat Mikuláš Bek, současný rektor Masarykovy univerzity. Jeho druhý mandát končí v srpnu 2019. S koncem roku 2019 pak končí také funkční období Karla Melzocha, současného rektora na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Nejdelší část svého současného mandátu ve funkci rektorů veřejných vysokých škol mají teprve před sebou Kamil Kuča (Univerzita Hradec Králové) a Marek Vochozka (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích). Jejich první volební období končí až v polovině respektive na konci roku 2020.

Akademii věd nevyjímaje

Obměny vedení začaly již také na Akademii věd ČR. Již před necelým rokem byla do jejího čela zvolena Eva Zažímalová a stala se tak teprve druhou ženou zastávající tuto funkci (přečtěte si rozhovory Martina RychlíkaJana Žižky). Současně se postupně obměňuje také řada ředitelů jednotlivých ústavů. Letos mandát skončil či skončí asi třicítce z nich. Zhruba polovina navíc již vedla ústavy dvě období a nemůže tedy znovu kandidovat. Zdá se, že do managementu českých vědeckých institucí se tedy postupně vlévá nová krev. Do čela Fyzikálního ústavu, největšího v AV ČR, nastoupil v dubnu osmatřicetiletý Michael Prouza. Novým ředitelem Biologického centra se zase v květnu stal emeritní rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: oficiální webové stránky jednotlivých institucí