Vytisknout tuto stránku

Nejvyšší medaili AV ČR převzal matematik Pavel Pudlák

29. 6. 2022
Nejvyšší medaili AV ČR převzal matematik Pavel Pudlák

Matematická logika a teorie výpočetní složitosti jsou hlavními oblastmi zájmu Pavla Pudláka z Matematického ústavu AV ČR. Jeho vědecké výsledky tvoří často základ těchto oborů. Svůj matematický talent navíc doplňuje niternou filozofickou motivací. Za celoživotní práci mu Akademie věd ČR v pondělí 27. 6. 2022 udělila čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis.

pudlak 11

Osobnost Pavla Pudláka z Matematického ústavu AV ČR v sobě snoubí nadšení z řešení matematických problémů, široký rozhled i filozofické přemýšlení. Je světově uznávaným odborníkem v matematice a informatice. Jeho stěžejní práce poskytují např. dolní odhady na složitost výrokových kalkulů. Kromě toho ale (nejen) tyto jeho poznatky mají přímý vztah k jednomu z matematických rébusů – tzv. P/NP problému, který je jedinečný i svým praktickým a filozofickým přesahem.

Jde o jednu ze sedmi největších výzev moderní matematiky vyhlášených v roce 2000 Clayovým matematickým institutem, ze kterých byla dosud vyřešena pouze jediná. Tato obtížná otázka láká i Pavla Pudláka a věnoval se jí ještě dříve, než byla vyhlášena.

Pavel Pudlák patří k nejcitovanějším českým matematikům, vydal několik monografií a v roce 2013 získal prestižní evropský ERC grant. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a vzápětí nastoupil do Matematického ústavu AV ČR, kde působí dodnes. Se svou alma mater ovšem stále udržuje kontakt. Vyškolil či vedl řadu doktorandů a postdoktorandů z České republiky i ze zahraničí.

Čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a prosazování humanitních idejí převzal Pavel Pudlák v pondělí 27. 6. 2022 z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové ve vile Lanna v Praze.

 

Zdroj: Akademie věd ČR