facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Novelizovaná vyhláška mění podmínky vypořádávání projektů

24. 3. 2018
Novelizovaná vyhláška mění podmínky vypořádávání projektů

Poskytovatelé veřejné podpory na výzkum, vývoj a inovace – Technologická agentura ČR (TA ČR), Grantová agentura ČR (GA ČR) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v souvislosti se změnou Všeobecných podmínek v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. informují uchazeče a příjemce o charakteru těchto změn a jejich dopadech na projekty.

Požadavek každoročního finančního vypořádání se státním rozpočtem dosud limitoval možnost poskytování podpory ze strany poskytovatelů podpory v zálohové podobě tak, aby využití podpory nebylo omezeno kalendářním rokem. Nové nastavení vyhlášky č. 367/2015 Sb. o finančním vypořádání však umožňuje prolomení bariéry financování podpory výzkumu, vývoje a inovací v rámci kalendářních let.

Příjemce nově nebude povinen nespotřebovanou část podpory v daném kalendářním roce vracet, navíc ji bude také moci využít v následujícím roce. Finanční vypořádání projektu – výše poskytnutých prostředků, výše spotřebovaných prostředků, výše vratky – bude provedeno v roce následujícím po jeho ukončení.

Tento mechanismus umožní efektivnější financování projektů výzkumu a vývoje a přispěje k reálnějšímu vykazování nákladů v rámci projektu. Rovněž tímto bude snížena administrativní zátěž na straně příjemce.

GA ČR ale upozorňuje, že novelizovaná vyhláška neřeší návaznost na tvorbu účelově určených prostředků a účtování nevyčerpaných prostředků, které je nutné provádět v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy, které tuto problematiku upravují.

Z vyjádření TA ČR navíc vyplývá, že se mění i sankce za nesplnění výsledků projektu. Nově bude sankce za neplnění některého z deklarovaných výsledků projektu vyčíslena s ohledem na vazbu nesplnění tohoto výsledku a dosažení cílů projektu.

U projektů administrovaných MŠMT, které byly až dosud vypořádávány v každoročním režimu (např. programy COST CZ, INGO II, KONTAKT II, Mobility, Podunajská strategie), bude vypořádána pouze dotace poskytnutá v roce 2017. U projektů, které dosud vypořádány nebyly, což týká se především projektů Česko-norského výzkumného programu (CZ09), bude dotace vypořádána až za celou dobu řešení projektu.

Podrobné informace naleznete na stránkách jednotlivých poskytovatelů: GA ČR, TA ČR, MŠMT.

 

Zdroj: GA ČR, TA ČR, MŠMT