facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky z ČAD

11. 8. 2020
Novinky z ČAD

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) usiluje o co nejlepší postavení doktorandek a doktorandů v českém akademickém prostředí. Aktuálně přináší novinky z vládní politiky týkající se vysokého školství a zjištění v oblasti sociálního zabezpečení doktorandů.

cad2

Strategický záměr MŠMT zveřejněn

Finální verze dokumentu definujícího vládní politiku pro oblast vysokého školství od roku 2021 je již veřejně dostupná na webu ministerstva. Strategický záměr je rozdělen do šesti cílů, z nichž jeden se věnuje doktorskému studiu a ČAD se na jeho vzniku přímo podílel. Jeho členové se aktivně účastnili několika kulatých stolů o problematice doktorského studia a stejně tak připomínkovali jednotlivé verze záměru.

Za nejzásadnější cíl považuje ČAD reformu financování doktorského studia, která povede k pečlivější selekci uchazečů. Ti úspěšní budou podpořeni vyšším stipendiem, což má podle MŠMT zvýšit studijní úspěšnost a přispět k častějšímu završení studia v řádné době. Další opatření strategického záměru počítají se zjednodušením administrativy nebo s podporou internacionalizace doktorských studijních programů.

Valné shromáždění ČAD se uskuteční v září

Valné shromáždění ČAD proběhne v sobotu 19. září od 13:00 do 17:30 v Praze. Kromě osobní účastni bude možné připojit se také online. Kromě voleb nového předsednictva proběhne diskuze se zástupcem MŠMT o novém strategickém záměru upravujícím mimo jiné stipendia. Na shromáždění bude také možné prezentovat zkušenosti, nápady a iniciativy doktorandů. Na akci jsou pozváni zástupci Studentské komory Rady vysokých škol, evropské organizace Eurodoc a Vysokoškolského odborového svazu, kteří mohou zodpovědět dotazy ohledně vysokoškolských politik doma i v zahraničí.

Prodloužení doby studia v důsledku pandemie

V dubnu byl projednán a posléze schválen tzv. krizový zákon č. 188/2020, který reflektuje omezení provozu vysokých škol během pandemie koronaviru. Zákon mimo jiné prodlužuje standardní a maximální dobu studia pro všechny doktorandy v prezenčním studiu o šest měsíců. Kromě prodloužení doby studia se také prodlužuje nárok na doktorské stipendium a úhradu zdravotního pojištění státem.

Nárok doktorandů na podporu v nezaměstnanosti

Na základě dotazů zjišťoval ČAD, jestli mohou doktorandi bez pracovního úvazku na školícím pracovišti pobírat podporu v nezaměstnanosti. Ze stanoviska, které zaslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí plyne, že o podporu mohou žádat pouze doktorandi zapsaní v kombinovaném studiu. Prezenční doktorandi mohou o podporu v nezaměstnanosti žádat jen tehdy, když v průběhu posledních 24 měsíců alespoň 12 měsíců pracovali a byli zařazeni v systému důchodového pojištění.

Další užitečné informace z České asociace doktorandek a doktorandů naleznete v newsletterech, na Facebooku a webu, kde je také možnost stát se členem spolku.

 

Zdroj: ČAD
redakčně upraveno