Vytisknout tuto stránku

Novinky z ČAD

11. 7. 2021
Novinky z ČAD

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) usiluje o co nejlepší postavení doktorandek a doktorandů v českém akademickém prostředí. Spolek se aktuálně podílí na reformě financování doktorského studia, vydává také příručku pro začínající doktorandy a doktorandky.


cad2

Eurodoc Conference

V termínu od 14. do 15. července 2021 proběhne výroční konference organizace Eurodoc s tématem Improving Doctoral Training in Europe. Konference bude probíhat v hybridní formě. Zdarma se můžete zaregistrovat k fyzické účasti v Národní technické knihovně v Praze nebo k účasti online. Na konferenci se bude diskutovat o řadě témat rezonujících nejen v českém, ale i v evropském akademickém prostředí (podpora kariérního růstu doktorandů, duševní zdraví atp.). Setkat se můžete s předními aktéry z Evropské komise, Ministerstva školství, se zástupci evropských univerzit i doktorandů.

Registrace na Eurodoc Conference 2021 je otevřena do 9. 7. 2021 nebo do naplnění kapacity.

Implementace SZ2021+ MŠMT

Připravovaná reforma financování doktorského studia, jak ji popisuje Strategický záměr MŠMT, získává pomalu konkrétní podobu. Spolu se Studentskou komorou Rady vysokých škol asociace ČAD vypracovala stanovisko, v němž jsou identifikovány základní kroky pro to, aby reforma opravdu vedla k zlepšení životních podmínek českých doktorandek a doktorandů. ČAD prosazuje, aby Ministerstvo stanovilo minimální příjem doktorandů v prezenční formě studia, který jim musí škola zajistit. S ohledem na flexibilitu systému se kloníme k eventualitě, aby bylo možné příjem "složit" ze stipendií a z příjmů pocházejících z grantových projektů tak, aby byla výše příjmu na úrovni alespoň 1,5 násobku minimální mzdy.

Důležité je taktéž adresování problému sociálního zabezpečení studujících v doktorských programech (DSP). V současnosti nemají doktorandky v prezenčním studiu pobírající stipendium, tj. ty bez pracovního úvazku, nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Stanovení minimálního příjmu studujících v DSP by mohlo posloužit jako základ pro určení této sociální dávky. V tomto směru jsme MŠMT vyzvali k zahájení komunikace s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

K dalšímu posunu jednání dojde pravděpodobně až po volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. ČAD bude jejich vývoj monitorovat a připomínat argumenty, proč je zlepšování finanční a sociální situace studujících v DSP pro zvýšení efektivity celého systému přípravy budoucích vědkyň a vědců nezbytné.

Příručka pro začínající doktorandky a doktorandy

Asociace doktorandek a doktorandů připravuje stručnou příručku pro nově nastupující doktorandky a doktorandy. Jejím cílem je pomoci se rychle zorientovat v novém prostředí, poradit, jak si nastavit vztah se školitelem a jak efektivně využívat možnosti profesního růstu, které vysoké školy nabízí. Momentálně je dostupá její pracovní verzi. „Jsme otevřeni vašim podnětům a připomínkám. Budeme moc rádi, když příručku doplníte o své nápady nebo prolinky relevantní pro vaši instituci,“ říkají zástupci ČAD. Finální verze příručky bude pro doktorandy nastupující do studia připravená v příštím akademickém roce.

 Prohloubení spolupráce se SK RVŠ

ČAD navázala hlubší vztahy s novým vedením Studentské komory Rady vysokých škol, které se ve svém programovém prohlášení zavázalo posunout vnímání doktorandů nejen jako studentů, ale také jako začínajících vědeckých pracovníků. Stejně jako ČAD i SK RVŠ podporuje zaměstnávání doktorandů a považuje za zásadní řešit jejich sociální zabezpečení.

Vůli postupovat společně asociace deklarovala podpisem Memoranda o spolupráci, které za ČAD podepsala předsedkyně Šárka Lojdová a za komoru její předseda Michal Farník. Společně se obě organizace zúčastní i valného shromáždění organizace Eurodoc. ČAD zastoupí její místopředseda Patrik Švančara a SK RVŠ bude reprezentovat Mariana Hanková, předsedkyně Komise pro doktorské studium.

Další užitečné informace z České asociace doktorandek a doktorandů naleznete v newsletterech, na Facebooku a webu, kde je také možnost stát se členem spolku.

 

Zdroj: ČAD

redakčně upraveno