Vytisknout tuto stránku

Nový projekt českého superpočítačového centra LEXIS podpoří výzkum i průmysl

5. 5. 2019
Nový projekt českého superpočítačového centra LEXIS podpoří výzkum i průmysl

V národním superpočítařovém centru IT4Innovations začala práce na novém mezinárodním projektu LEXIS, který je financován z evropského programu Horizont 2020. V něm se odborníci zaměří na datově a výpočetně náročné úlohy z oblastí leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, a také na problematiku zemětřesení a tsunami.

jAGdkT4yVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava slaví mezinárodní úspěch. Vědecký tým z národního superpočítačového centra pod vedením Jana Martinoviče odstartoval práce na projektu LEXIS.

Projekt je rozdělen do tří pilotních projektů, které se zaměřují na problematiku z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů, na zemětřesení a tsunami. Projekt LEXIS je financován rámcovým programem Horizont 2020 a jedná se o vůbec první projekt tohoto významu koordinovaný VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

Projekt LEXIS (Large-scale Execution for Industry & Society) byl slavnostně odstartován v lednu 2019 v Ostravě, kde se sešli partneři projektu. Konsorcium se skládá z 16 členů ze sedmi států Evropy, a to jak z významných superpočítačových center, zástupců průmyslových podniků nebo poskytovatelů technologií. Dohromady připravili plán aktivit, který musí být splněn během 2,5 let trvání projektu.

Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, pod kterou IT4Innovations národní superpočítačové centrum patří, jde o prestižní záležitost. Rektor VŠB – TUO Václav Snášel proto také tým Jana Martinoviče, hlavního řešitele projektu LEXIS, ocenil šekem na 2 000 000 Kč.

„Velice si vážím získání tohoto ocenění, které dokládá, o jak významný milník pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava se jedná. Získané prostředky budou použity mimo jiné na rozšíření infrastruktury budované v rámci projektu LEXIS, propagaci výzkumných a vývojových aktivit a pro rozvoj naší laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace,“ uvádí Jan Martinovič z IT4Innovations.

it4 2

Základním cílem projektu LEXIS je vybudovat moderní technologickou platformu, která bude propojovat výhody vysoko-výkonnostního počítání (HPC), cloudu a práce s velkými datovými soubory (Big Data).

Jan Martinovič, hlavní řešitel projektu LEXIS, jasně definuje ambice a cíle projektu: „Naším záměrem je vytvořit pokročilou platformu, s využitím moderních technologií a přístupů, mezi které patří vysokovýkonnostní počítání, práce s velkými daty a cloudové služby. Přínosy projektu LEXIS budou demonstrovány ověřením využití platformy ve třech pilotních řešeních, v jejichž rámci se budeme zabývat problematikou z oblasti leteckého průmyslu, meteorologických a klimatických modelů a problematikou zemětřesení a tsunami.“

Partneři projektu disponují dovednostmi a zkušenostmi, které zajistí komplexnost výsledného řešení. Kombinace technologií HPC, velkých dat a cloudu je klíčem k uspokojování stále rozmanitějších potřeb velkých i malých společností. Jedním z cílů projektu je tak usnadnit malým a středním podnikům přístup k výkonným výpočetním platformám, což bylo dříve obtížné nejen z technických ale i finančních důvodů.

 

Zdroj: IT4Innovations