facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novým kandidátem na rektora UJEP je Jaroslav Koutský

1. 12. 2022
Novým kandidátem na rektora UJEP je Jaroslav Koutský

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil dne 30. 11. 2022 kandidáta na jmenování rektorem pro funkční období od roku 2023 do roku 2027. Stane se jím Jaroslav Koutský.

Jaroslav Koutský 1

Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na jmenování rektorem Jaroslav Koutský, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Velmi si vážím důvěry akademického senátu naší univerzity. Udělám, co je v mých silách, abych univerzitě v následujících letech pomohl,“ reagoval bezprostředně po volbě na důvěru senátu nový kandidát na rektora.

Bývalý děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP Jaroslav Koutský neměl ve volbě protivníka. Jeho jméno se na kandidátní listině sestavené volební komisí pro volbu kandidáta na jmenování rektorem zopakovalo celkem šestkrát. Mezi navrhovateli byli prorektor univerzity, děkani i akademičtí pracovníci UJEP.

„Univerzita musí být námi samotnými i veřejností vnímána jako kvalitní, odpovědná, inspirativní a vstřícná instituce. Musí sehrávat excelentní roli v regionu, zastávat důstojnou pozici v rámci republiky a rozšiřovat funkční vazby na mezinárodní prostředí,“ zdůraznil ve svém volebním projevu Jaroslav Koutský.

Jaroslavu Koutskému je 41 let. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval regionální geografii a regionální rozvoj, na Vysokém učení technickém v Brně získal titul docent v oboru ekonomika a management. V letech 2013 až 2021 stál jako nejmladší děkan v historii UJEP v čele Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Odborně se z pohledu ekonomické geografie a regionálního rozvoje zaměřuje zejména na transformaci Ústeckého kraje i dalších průmyslových regionů.

Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh je podáván prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Foto: Archiv UJEP