facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ocenění HR Award získalo již 16 českých pracovišť

11. 6. 2019
Ocenění HR Award získalo již 16 českých pracovišť

Na seznam evropských institucí, které se mohou pyšnit značkou HR Excellence in Research Award, nedávno přibyly další dvě české instituce – Národní ústav duševního zdraví a také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Prestižním titulem HR Excellence in Research Award se v Evropě může pyšnit okolo 470 vědeckých či univerzitních pracovišť. První českou institucí, která titul HR Award získala v listopadu minulého roku, byla Mendelova univerzita v Brně. K dnešnímu dni jej získalo již 16 tuzemských institucí či jejich součástí. Jsou mezi nimi i čtyři ústavy Akademie věd ČR, z vysokých škol Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Ostravská univerzita.

Nově se k seznamu připojily další dvě české instituce – Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) a také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

nudz  3 730px

Národní ústav duševního zdraví se sídlem v Klecanech u Prahy

Kromě prestiže má udělení HR Award řadu dopadů, například posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků a záruku otevřeného a transparentního náboru nových zaměstnanců. To má umožnit intenzivnější výměnu pracovníků se zahraničními institucemi a přilákat více zahraničních expertů.

„Zaměstnanci mají jistotu, že jejich výběr, rozvoj profesní kariéry a zejména jejich odměňování bude prováděno transparentně na základě zásluhovosti. Získají možnost řízeného profesního růstu s možností systematického zvyšování, rozšiřování a doplňování kvalifikace.“ vysvětlil Alexandr Borovička, ekonomicko-provozní náměstek NUDZ.

Další motivací k získání ocenění je zvýšení přístupu k evropským a tuzemským grantům. Personální řízení výzkumných organizací podporuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

„Získání ocenění HR Award považuji za mimořádný úspěch. Obdržení evropského certifikátu kvality v tak náročném procesu a do tak lukrativní společnosti si vysoce považuji. Uvědomuji si, že se jednalo o administrativně velice náročný proces, a děkuji všem zaměstnancům univerzity za skvěle odvedenou práci,“ uvedl rektor UJEP Martin Balej.

ujep

Budova Multifunkčního a informačního centra UJEP

Obhajoba každé dva roky

V rámci přípravy na získání ocenění musely instituce uvést svůj chod do souladu s Chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Ocenění také není přiděleno na neomezenou dobu, je nutné je každé dva roky obhájit. „Při pravidelné evaluaci ze strany expertů Evropské komise dostáváme nezávislou a kvalitní zpětnou vazbu na to, jak si v oblasti HR vedeme a máme tak možnost se neustále zlepšovat,“ dodal Alexandr Borovička.

O HR Award jsme mluvili také v rozhovoru s Eliškou Handlířovou, která koordinovala proces podávání žádosti na vysokoškolském ústavu CEITEC MU. Věnoval se mu i Aleš Vlk v pravidelném pořadu na Youradio Talk.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: NÚDZ, UJEP