facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Osobnosti české vědy si převzaly čestné medaile Akademie věd ČR

16. 6. 2022
Osobnosti české vědy si převzaly čestné medaile Akademie věd ČR

Ocenění v podobě čestných medailí AV ČR obdržela třináctka špičkových vědců z celkem devíti badatelských oborů. Slavnostnímu předávání, které proběhlo 13. června 2022 v reprezentativních prostorách vily Lanna, byla přítomna předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran.

Slavnostní ceremoniál předávání čestných medailí otevřela předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, která připomněla nedávné udílení cen za mimořádné týmové badatelské výsledky, které se konalo během Veletrhu vědy. Nyní se však ocenění za přínos české vědě dočkaly také jednotlivé osobnosti. „Vědecké bádání je sice kolektivní snaha, ale stojí na výjimečných lidech, kteří jej posouvají kupředu,“ poznamenala. „Jsem opravdu ráda, že takové osobnosti v Akademii věd máme a můžeme jim poděkovat.“

Udělení nejvýznamnějšího vědeckého ocenění De scientia et humanitate optime meritis se dostalo Jiřímu Kopáčkovi z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR. Ten se specializuje na biologii vodních ekosystémů, sladkovodních ryb a zooplanktonu. Jiří Kopáček ve své děkovné řeči projevil značný nadhled. „Ocenění mi dáváte za práci, která mě baví. Nedokážu tedy říct, jestli je spravedlivé,“ poznamenal s humorem. O jeho přínosu však nepochyboval ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR Jan Kubečka, který vyzdvihl neobyčejnou píli svého kolegy.

20220615Jiri Kopacek

Jiří Kopáček z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR (druhý zprava). Vlevo předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. Vpravo pak místopředseda Akademické rady AV ČR Zdeněk Havlas.

Čestné medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR, které jsou udělovány jako ocenění mimořádných aktivit v oblasti organizování vědeckého bádání, získali Stanislav Kozubek z Biofyzikálního ústavu AV ČR a Milan Peňáz z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Molekulární biolog Stanislav Kozubek stál v čele Biofyzikálního ústavu AV ČR v době jeho největšího rozkvětu. Podílel se na budování struktury ústavu a definování jeho pravidel. Podařilo se mu navázat řadu zahraničních spoluprací a získat významnou finanční podporu z EU. I díky jeho schopnostem a oddanosti české vědě vznikla řada vědeckých publikací s mezinárodním dopadem.

20220615Stanislav Kozubek

Stanislav Kozubek z Biofyzikálního ústavu AV ČR

Ichtyolog Milan Peňáz stál u zrodu Ústavu biologie obratlovců AV ČR a pracuje zde již 47 let. Kromě své badatelské činnosti v oboru ekologie života ryb se jako ředitel ústavu zasloužil o rozvoj české vědy a její infrastruktury. „Vážím si toho, že můj skromný příspěvek k fungování Akademie věd nebyl zapomenut a že je nyní také oceněn takto významným způsobem,“ vyjádřil se v děkovné řeči.

20220615Milan Penaz

Milan Peňáz z Ústavu biologie obratlovců AV ČR

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy si převzal molekulární biolog Eduard Kejnovský z Biofyzikálního ústavu AV ČR. Věnuje se popularizaci poznatků z genetiky a dynamiky genomů. Je autorem úspěšných a přístupných publikací, přispívá do populárně-vědeckých časopisů. „Toto ocenění vnímám především jako motivaci a závazek do budoucna,“ poděkoval Eduard Kejnovský. „Domnívám se, že popularizace a boj s nevědomostí je sice boj s větrnými mlýny, ale stále boj nadmíru důležitý.“

20220615Eduard Kejnovsky

Eduard Kejnovský z Biofyzikálního ústavu AV ČR

Čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách si převzal Pavel Bosák z Geologického ústavu AV ČR. Oceněn byl nejen za dlouhodobý přínos výzkumu jeskyní a oboru paleomagnetismu, který se zaměřuje na magnetická pole hornin a sedimentů, ale také za významné úspěchy při řešení desítek českých i mezinárodních grantů.

20220615Pavel Bosak

Pavel Bosák z Geologického ústavu AV ČR

Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu si převzal Jaromír Horáček z Ústavu termomechaniky AV ČR. Ten se profesně věnuje počítačovému a experimentálnímu modelování mechanismu hlasivek a tvorbě lidského hlasu. Ve svém výzkumu patří ke světové špičce.

20220615Jaromir Horacek

Jaromír Horáček z Ústavu termomechaniky AV ČR

Medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách obdržel David SmithÚstavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Odborník na astrochemii přispěl k poznání procesů v zemské atmosféře a mezihvězdných oblacích. „Jeho nezaměnitelný přínos české vědě je patrný z faktu, že přibližně dvě stovky jeho prací jsou spjaté s naším prostředím,“ představil svého kolegu Patrik Španěl z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

20220615David Smith

David Smith z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách získal in memorial historik umění Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění AV ČR. Vědecký pracovník a pedagog mimo jiné spoluzaložil katedru dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Významná byla jeho práce v oboru památkové péče. „Rád se pouštěl do projektů, které jiní považovali za nerealizovatelné,“ vzpomněl Tomáš Winter, ředitel Ústavu Dějin umění AV ČR, který za rodinu svého kolegy ocenění převzal.

20220615Tomas Winter

Za Ivo Hlobila převzal ocenění ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter (uprostřed). Vlevo předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, vpravo místopředseda Akademické rady AV ČR Ondřej Beránek.

Čestnou oborovou medaili Františka Palackého si převzal také Jiří Kuthan z Ústavu dějin umění AV ČR. Mezinárodně uznávaný vědec je autorem sedmnácti monografií, například o Karlu IV. nebo Přemyslu Otakaru II. Orientuje se na středověkou a raně novověkou společnost, kulturu a umění. „Medaili můžu chápat jako ocenění za svoji vědeckou tvrdohlavost, která mi umožnila v bádání postupovat kupředu,“ přiznal při ceremoniálu. „Samozřejmě ale děkuji všem, kteří mi touto cestou umožnili jít.“

20220615Jiri Kuthan

Jiří Kuthan z Ústavu dějin umění AV ČR

Poslední oceněnou touto medailí byla Svatava RakováHistorického ústavu AV ČR. Mezinárodně uznávaná odbornice historických věd a jejich metodologie působila sedm let jako ředitelka Historického ústavu AV ČR. Specializuje se také na dějiny koloniální Ameriky. Odborníci si cení její profesionality, spolehlivosti a vysokých nároků na kvalitu bádání.

20220615Svatava Rakova

Svatava Raková z Historického ústavu AV ČR

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách patří dvojici odborníků, spisovatelce a literární teoretičce Daniele Hodrové a lingvistovi Peteru Steinerovi z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. „Zosobňují různé životní dráhy, kterými se mohly ubírat nadané osobnosti, které spojila mimořádně úspěšná vědecká dráha,“ poznamenal Petr Šámal, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který za oba oceněné vědce medaile převzal.

20220615Petr Samal

Za Danielu Hodrovou a Petera Steinera převzal ocenění Petr Šámal, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR (uprostřed). Zde s předsedkyní AV ČR Evou Zažímalovou a místopředsedou Akademické rady AV ČR Ondřejem Beránkem.

Poslední ocenění, Čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách, obdržel Michal Tomášek z Ústavu státu a práva AV ČR. Odborník na právní kulturu a dějiny práva, jehož monografie se vydávají v USA i celé Evropě. Kromě jiného přispěl k hladkému začlenění naší země do EU. Mezi odborníky je znám pro svou badatelskou poctivost a osobitý humor.

20220615Michal Tomasek

Michal Tomášek z Ústavu státu a práva AV ČR

Akademie věd ČR má podle předsedkyně Evy Zažímalové vytvářet takové prostředí, ve kterém mohou vyrůst velké vědecké osobnosti. „Můžeme se právem chlubit, že jsme nejvýkonnější vědeckou institucí v Česku,“ poznamenala. „A to se odráží také ve vysokém počtu a kvalitě všech oceněných.“

 

Text: Jan Hanáček, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Zdroj: Akademie věd ČR