facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Praha hostila další ročník mezinárodní školy o pokrocích ve vývoji léčiv

7. 9. 2019
Praha hostila další ročník mezinárodní školy o pokrocích ve vývoji léčiv

Od pondělí 2. září do pátku 6. září 2019 se konal již šestý ročník mezinárodní Letní školy o pokrocích ve vývoji léčiv, kterého se účastnilo na 130 studentů, postdoktorandů a přednášejících z celého světa. Školu tradičně organizují Ústav organické chemie a biochemie AV ČR s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Od loňského roku se na organizaci podílí i izraelský Weizmannův institut věd.

LRM19 1

Slavnostního zahájení 6. ročníku, které proběhlo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), se kromě ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) Zdeňka Hostomského a prorektora VŠCHT Pavla Matějky zúčastnil také izraelský velvyslanec Daniel Meron a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Silvana Jirotková.

Škola tradičně cílí zejména na doktorandy a postdoktorandy, jimž odborníci z výzkumných institucí i farmaceutických společností představují různá témata související s vývojem léčiv od základního výzkumu přes preklinický a klinický vývoj až po oblast komercializace a marketingu.

„Jsme nadšeni, že se společně s oběma významnými partnery podařilo vybudovat prestižní letní školu, jejíž zaměření navazuje na tradici výuky a výzkumu v oblasti léčiv na VŠCHT Praha,“ komentuje jeden ze zakladatelů a organizátorů školy Radek Cibulka z VŠCHT.

Letní škola si za pět předcházejících ročníků získala pozornost řady mezinárodních odborníků i institucí. Od roku 2018 se projektu účastní také izraelský Weizmannův institut věd, v témže roce tak škola poprvé proběhla v Izraeli.

„Jsem velmi rád, že rozvíjíme partnerství s VŠCHT. To, že partnerství mezi ústavem Akademie věd ČR a vysokou školou má veliký význam, se ukazuje na této letní škole,“ říká zakladatel a spoluorganizátor letní školy Martin Fusek z ÚOCHB. „Začali jsme s 30 studenty z ČR a nyní máme 131 účastníků z 23 zemí světa. Začali jsme v Dejvicích a nyní se k nám přidala jedna z nejslavnějších vědeckých institucí světa a škola probíhá střídavě v Dejvicích a izraelském Rehovotu. Jeden bez druhého bychom to nedokázali.“

Skutečnost, že letní škola úspěšně překročila hranice ČR a propojila se se špičkovou izraelskou institucí, oceňuje i náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Silvana Jirotková. „V Inovační strategii České republiky, která je páteří naší ekonomické budoucnosti, jde mimo jiné o převod excelentních výsledků základního výzkumu do komerční praxe. Izrael je nejen naším prioritním zahraničním partnerem, ale také zemí, která tento pragmatický přístup dovedla k dokonalosti,“ uvedla Jirotková při zahájení školy.

Mezi letošními přednášejícími nechyběly významné osobnosti se zajímavými tématy. Například Jamese D. Engel z University of Michigan ve Spojených státech, který se účastní školy pravidelně, sdílel výsledky své práce v oblasti objevování a vývoje léků na srpkovou anémii. Mads Tang Christensen (Novo Nordisk) se se svým týmem snaží najít klíč k regulaci tělesné hmotnosti u pacientů s obezitou. Tzvi Livneh z Weizmannova institutu věd zase zkoumá na enzymech založené mechanizmy, kterými naše buňky opravují DNA denně poškozovanou desítkami tisíc útoků působením slunečního záření, kouření a dalších faktorů. Tyto enzymy mohou být využity například pro včasnou detekci rakoviny plic.

 

Zdroj: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB