facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prestižní evropský grant podpoří začínající výzkumníky v Plzni

10. 4. 2022
Prestižní evropský grant podpoří začínající výzkumníky v Plzni

Evropská komise vyhlásila výsledky jednoho z programů Akcí Marie Skłodowska-Curie zaměřeného na rozvoj doktorandských studijních programů. Úspěšný projekt si v této výzvě připsalo také Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni a jeho zahraniční partneři.

vyzkumne centrum NTC

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA), vlajkový stipendijní program Evropské unie, který podporuje profesní rozvoj mladých výzkumníků, obsahuje pět typů grantů. Výsledky aktuální výzvy jednoho typů grantů, takzvané „MSCA sítě pro doktorandy“, byly vyhlášeny v pondělí 4. 4. 2022. Z více než 1076 podaných návrhů projektů jich uspělo pouze 144. Tito úspěšní si mezi sebou rozdělí prostředky ve výši 405 milionů eur, které podpoří vzdělávání dalších více než 1500 doktorandek a doktorandů.

K nejúspěšnějším oborům ve výzvě patřily programy z oblasti inženýrství a informačních a komunikačních technologií. Ty tvořily celých 33 % podpořených programů. Dalších 24 % úspěšných tvořily vědy u živé přírodě. Oblast chemie tvoří 13 % úspěšných programů a obory zaměřené na životní prostředí a geologii tvořily dalších 10 %. Společenské a humanitní vědy činí také 10 % z úspěšných projektů.

Celý program má za cíl podpořit propojení se soukromým sektorem. Přímo 53 milionů eur poputuje na programy takzvaných průmyslových doktorátů, na jejichž vedení se podílí jak akademické výzkumné instituce, tak soukromé subjekty. Tyto programy podpoří uplatnitelnost doktorandů i mimo akademické prostředí. Do všech podpořených programů je přitom celkem zapojeno 232 firem či průmyslových podniků.

Úspěch si připsali také v Plzni

Jednou z úspěšných institucí je také Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni (NTC ZČU). Díky podpoře z prestižního grantu bude moci společně se svými evropskými partnery realizovat jeden ze vzdělávacích doktorských programů. Ten ponese název Evropská spektroskopická laboratoř pro modelování materiálů budoucnosti – EUSpecLab. Na jeho přípravě se podílí jedenáctičlenné konsorcium, jehož součástí je kromě NTC například také Univerzita v Rennes 1 nebo Univerzita v Lutychu.

„Získání tohoto grantu má pro naši univerzitu velký význam z hlediska plnění strategického záměru, rozšiřování vědeckého i projektového ‚know-how‘ a samozřejmě i prestiže,“ říká Lenka Strnadová, konzultantka evropských projektů z Projektového centra ZČU. „V minulosti se naši výzkumníci a výzkumnice zahraničních pobytů v rámci mobilitních programů Marie Skłodowska-Curie účastnili. Je to ale poprvé za trvání programů Horizont 2020 a Horizont Evropa, kdy bude v rámci tohoto typu výzev ZČU hostitelskou institucí a příjemcem grantu.“

Členové konsorcia už společně řešili předchozí evropský projekt, který skončil v březnu 2018. Na spolupráci se rozhodli navázat v rámci výzvy MSCA. Nový projekt s názvem EUSpecLab vyškolí studenty v oblasti spektroskopie, umělé inteligence, strojového učení, materiálového modelování a vývoje softwaru. „Jsem velmi pyšný, že při podávání žádosti nebyla Západočeská univerzita pouze jedním z řadových členů konsorcia, ale mohu říci, že jsme byli společně s Univerzitou Rennes 1 a Univerzitou v Lutychu hlavní hybnou silou úspěšně získaného grantu,“ říká Ján Minár, vedoucí výzkumného týmu oddělení pokročilých materiálů institutu NTC ZČU.

Vybraní studenti z jedenácti partnerských univerzit a výzkumných pracovišť se budou v těchto oblastech po dobu tří let vzdělávat. Připravena je pro ně také řada profesních workshopů a školení zaměřených na různorodé „měkké dovednosti“.

Dále si přečtěte také rozhovor s Petrem Kavalířem, ředitelem NTC ZČU, mimo jiné o tom, co je klíčové pro úspěšnou spolupráci se soukromým sektorem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: NTC ZČU, Evropská komise