instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Prestižní ocenění Akademie věd získali ekolog, fyzik a informatik

20. 9. 2017
Prestižní ocenění Akademie věd získali ekolog, fyzik a informatik

Dne 19. září 2017 obdrželi od přesedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové cenu Praemium Academiae tři špičkoví vědci. Na rozvoj svého výzkumného potenciálu získá každý z nich v průběhu příštích šesti let až 30 milionů Kč.

Petr Baldrian se v Mikrobiologickém ústavu AV ČR zabývá působením mikroorganismů v ekosystémech, jako je například lesní půda. Další výzkum, podpořený cenou, chce zaměřit na vztahy mikroorganismů k rostlinám a živočichům. Chemický fyzik Michal Fárník se zase snaží porozumět přírodě na molekulární úrovni. Dříve působil v německém Institutu Maxe Plancka, po návratu založil experimentální laboratoř v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského. Za pomoci unikátního přístroje jeho tým v laboratoři simuluje například procesy, které vznikají při průniku UV záření ozonovou dírou. Jan Flusser se věnuje zpracování a rozpoznávání obrazu, tedy oblasti na pomezí umělé inteligence, informatiky a aplikované matematiky. Vytváří algoritmy, které umožňují zvyšovat rozlišení a ostrost snímků. Mimo jiné získal patent v USA a deset let vedl Ústav teorie informace a automatizace AV ČR.

Smyslem Akademické prémie, jako přísně výběrového nástroje finanční a morální podpory vědecké excelence v Akademii věd ČR, je podpořit vynikající vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, v nichž by mohli lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch Akademie věd ČR a celé české vědy.

Každý z oceněných získá až 30 milionů korun na výzkum v příštích šesti letech. Získané peníze mohou použít na náklady spojené s výzkumem, jako je pořízení přístrojů a mzdy, a to vždy do výše pěti milionů ročně. Peníze jdou z rozpočtu Akademie věd ČR.

Návrhy na udělení Akademické prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR vždy do 31. března kalendářního roku. O jejím udělení pak rozhoduje předsedkyně AV po poradě s komisí složené z domácích a zahraničních odborníků. Cena se uděluje od roku 2007 a k dnešnímu dni ji převzalo 20 lidí. Lze ji získat jen jednou za život.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ČTK a Akademie věd ČR