facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prezident jmenoval Evu Zažímalovou předsedkyní Akademie věd ČR

14. 3. 2017
Prezident jmenoval Evu Zažímalovou předsedkyní Akademie věd ČR

Na konci minulého roku byla profesorka Eva Zažímalová zvolena jednoznačným poměrem hlasů za předsedkyni Akademie věd ČR po končícím Jiřím Drahošovi. Dnes ji na Pražském hradě do funkce jmenoval prezident republiky. Nové předsedkyni popřál hodně štěstí a při té příležitosti připomněl potřebu užšího provázání základního a aplikovaného výzkumu.

Profesorka Zažímalová se zabývá výzkumem fytohormonu auxinu – jeho metabolismem a molekulárními mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách. Byla a je řešitelkou mnoha projektů tuzemských i zahraničních, je autorkou nebo spoluautorkou původních vědeckých prací publikovaných převážně v renomovaných mezinárodních odborných časopisech i kapitol v odborných monografiích. V letech 2007-2012 byla ředitelkou Ústavu experimentální botaniky AV ČR, od roku 2013 je členkou Akademické rady AV ČR, v níž je mimo jiné pověřena agendou hodnocení vědecké a odborné činnosti pracovišť.

V lednu tohoto roku jsme publikovali rozhovor Martina Rychlíka s Evou Zažímalovou, kde nastínila některé své priority pro nastávající období ve funkci. Mimo jiné se vymezila proti možnému začlenění rozpočtové kapitoly Akademie věd pod zamýšlené ministerstvo pro vědu a zdůraznila potřebu navýšení institucionální složky rozpočtu.

Programové prohlášení Evy Zažímalové najdete zde.