facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekt Chaperon přivede do Plzně špičkového vědce

17. 10. 2019
Projekt Chaperon přivede do Plzně špičkového vědce

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni bude díky evropskému grantu působit špičkový výzkumník v oboru onkologie. Očekávaný expert vzejde z výběrového řízení a na fakultu přijde v zimních měsících tohoto roku. Fakulta se nyní připravuje na zřízení nové výzkumné Laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění v Biomedicínském centru, kterou vybraný výzkumník povede.

Lékařská fakulta v Plzni získala pro projekt Chaperon podporu z výzvy ERA Chairs v rámci evropského programu Horizont 2020. Projekt slavnostně odstartoval na konci září úvodním shromážděním jeho řešitelů a pozvaných hostů. Momentálně je v běhu výběrové řízení na výzkumníka – renomovaného experta, který na fakultu díky podpořenému projektu nastoupí, založí zde novou laboratoř a přivede vlastní výzkumný tým. Tématem jeho výzkumu, bude rakovina, konkrétně translační genomika nádorových onemocnění.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni je zatím pouze čtvrtým úspěšným žadatelem v České republice, kterému se podařilo v jedné z výzev ERA Chairs uspět. Volba tématu projektu (celým názvem CHAPERON – ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology) padla na oblast výzkumu rakoviny nejen proto, že je v tomto regionu velkou prioritou – Plzeňský kraj vykazuje vysoký výskyt různých nádorů, včetně karcinomů tlustého střeva, ledvin nebo močového měchýře – ale i v návaznosti na současné zaměření centra, v němž v současné době pracuje několik vysoce kvalitních výzkumných týmů zaměřených právě na rakovinu.

Výzkumníkovi, který do centra díky grantu začátkem roku 2020 přijde, bude umožněno založit zde novou Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění a sestavit v ní vlastní vědecký tým. Smyslem projektu je přinést do centra světovou úroveň know-how a významně doplnit již existující výzkumné týmy. Zkušenosti tohoto vědce coby manažera výzkumu pak dále pomohou zlepšit i kvalitu manažerských struktur a procesů ve výzkumu, a to nejen v Biomedicínském centru, ale i na dalších úrovních fakulty a univerzity. V současné době probíhá na pozici ERA Chair výběrové řízení, jehož výsledek by měl být znám v polovině listopadu.

Proč právě Chaperon?

Název chaperon, francouzské slovo pro „gardedámu“, označuje typ proteinu, který v buňce pomáhá uspořádat jiné proteiny do jejich správného prostorového tvaru. Brání také vzniku nesprávných vazeb. Další význam, který se se slovem chaperon spojuje, je středověká pokrývka hlavy, kápě, která se nosila zavinutá podobně jako turban. Tyto chaperony měly často tvar torusu, který se tak stal hlavním motivem loga projektu. Svým spojením s hlavou logo symbolizuje také „hlavu“ projektu a nové laboratoře. Tento tvar může evokovat také záchranný kruh, a vlastně i toto přirovnání je pro projekt příznačné, neboť výzkum rakoviny skutečně takovým kruhem může pro mnohé nemocné být.

Projekty ERA Chairs mají přivést na univerzity a výzkumné instituce vynikající vědce, a tak těmto institucím pomoci k zásadnímu kvalitativnímu posunu. Působení těchto projektů by mělo probíhat ve dvou rovinách – přítomnost špičkového výzkumníka umožní jednak přilákat, udržet a zvýšit kvalitu lidských zdrojů, jednak provést v instituci strukturální změny nezbytné k dosažení výzkumné excelence.

chaperon

 

Zdroj: Lékařská fakulta UK v Plzni

redakčně upraveno