facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekt Petra Neugebauera chce rozšířit možnosti zkoumání relaxačních časů

17. 4. 2021
Projekt Petra Neugebauera chce rozšířit možnosti zkoumání relaxačních časů

Prestižní projekt GAČR Expro, který se zabývá využitím frekvenční rychlé skenovací elektronové spinové rezonanční spektroskopie, získali nedávno Petr Neugebauer a jeho výzkumná skupina Magneto-optická a THz spektroskopie. Pětiletý projekt, který podle Neugebauera přirozeně navázal na jeho dosavadní práci i ERC grant, má za cíl vytvořit konzoli umístitelnou na spektrometr. To umožní studovat elektrony, a především relaxační časy.

Petr Neugebauer

Petr Neugebauer je vedoucím výzkumné skupiny Magneto-optická a ThZ spektroskopie na CEITEC VUT. Foto: CEITEC VUT

Podle Petra Neugebauera je nový projekt GAČR Expro, který se mu podařilo získat, jen přirozeným navázáním na jeho dosavadní práci a zájem. Dlouhodobě se totiž zabývá elektronovou paramagnetickou rezonancí, která podle něj doposud není natolik prozkoumaná jako nukleární magnetická rezonance, ale nabízí netušené možnosti.

Právě proto se po ERC grantu rozhodl Petr Neugebauer zažádat o GAČR Expro. „Na české poměry je to velmi prestižní projekt, který podporuje větší vizionářské věci. Odpovídá tomu jak velikost, tak i rozpočet,“ potvrzuje Neugebauer s tím, že projekt potrvá pět let a získal na něj padesát milionů korun.

Zatímco v předchozím ERC grantu bylo cílem postavit spektrometr, který má pomoct ve studiu relaxačních časů za vysokých frekvencí, nový projekt chce celou myšlenku posunout ještě dál. „V Expro budeme naše zjištění aplikovat v NMR spektrometrii. Chceme udělat konzoli, kterou umístíme na spektrometr. Tak, abychom mohli studovat relaxační časy a elektrony,“ vysvětluje Neugebauer.

Právě relaxační časy jsou podle něj zcela zásadní, ačkoliv jsou zatím minimálně prozkoumané. „Říkají nám, jak věci mezi sebou interagují, jakou rychlostí. Díky nim budeme vědět, proč a jak hmota funguje. A je jedno, jestli touto hmotou bude baterie, káva nebo lidské tělo,“ objasnňuje a dodává: „Nukleární magnetická rezonance má velmi nízkou senzitivitu. Proto nyní v nemocnici trvá magnetická rezonance třeba půl hodiny. Protože musí dlouho snímat. Elektronová paramagnetická rezonance ale nabízí mnohem větší polarizaci. Kdybychom ji dostali do scanerů v nemocnici, tak se můžeme v přímém přenosu dívat, jak teče krev, jak tělem putuje lék, jak se deformují chlopně. Lidem se zatím ani nesní o tom, jak by pokročila medicína.“

Kdyby navíc došlo ke spojení s umělou inteligencí a využíváním získaných dat, podle Neugebauera by to znamenalo zcela zásadní změnu role lékaře. Lidé by si totiž mohli řadu zdravotních obtíží diagnostikovat sami. „Je to velmi odvážná myšlenka. A zároveň vím, že pokud by se tyto nástroje dostaly do nesprávných rukou, tak to může být i nebezpečná myšlenka,“ podotýká.

Ačkoliv se to podle Neugebauera nyní může řadě lidí jevit jako zbytečná práce, odborníci už dnes vědí, že schopnost přesně sledovat a měřit relaxační časy změní v budoucnu svět. „Určitě tím nechci shazovat stávající technologie. Díky nim jsme tam, kde jsme. Ale řadu věcí stále ještě nevíme. A znalost relaxačních časů je v tomto případě jádro celého problému. Proto všechny mé projekty směřují k této otázce,“ uzavírá Petr Neugebauer.

 

Autorka: Zuzana Hübnerová

Foto: CEITEC VUT

Zdroj: CEITEC


Více o soutěži GA ČR Expro zjistíte na stránkách Grantové agentury. Podívat se můžete také na seznam všech podpořených projektů v soutěži.