facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Projekt STEPHANIE: ČR potřebuje vlastní kosmickou agenturu, říkají experti

27. 5. 2018
Projekt STEPHANIE: ČR potřebuje vlastní kosmickou agenturu, říkají experti

V dubnu proběhlo další setkání stakeholderů projektu STEPHANIE, který se zabývá podporou využívání vesmírných technologií založených na fotonice. Tyto technologie mají potenciál významně posunout možnosti řešení řady společenských výzev, jako jsou změny klimatu či „chytré“ technologie například v dopravě nebo zdravotnická péče a sociální služby.

Za účelem podpory odborné diskuze na tato témata uspořádal Magistrát hl. m. Prahy, který je jedním z partnerů projektu STEPHANIE, setkání expertů v oblasti fotoniky, jejího vývoje, možností dalšího využívání i jejího financování.

V úvodu setkání proběhlo krátké představení projektu, jeho cílů a již dosažených výsledků, z úst zástupců odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy: „V rámci projektu STEPHANIE se snažíme podpořit odbornou diskuzi na téma kosmického výzkumu a podpory fotoniky na národní i mezinárodní úrovni, příklady dobré praxe, které v zahraničí již existují, nám mohou pomoci s implementací potřebných kroků i u nás.“

Setkání pokračovalo seznámením účastníků s nově vzniklou regionální vizí týkající se technologií založených na fotonice, kterou zpracoval ve spolupráci s dalšími odborníky Jan Stachura, expert Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a odborný pracovník projektu STEPHANIE. „Vesmírný výzkum má řadu specifik, je třeba zvýšit motivaci českých institucí k mezisektorové spolupráci prostřednictvím podpůrných programů a zlepšit celkové PR v této oblasti, které v Česku velmi chybí,“ řekl Jan Stachura.

V následné odborné diskuzi se účastnící shodli, že velkým problémem je nedostatek finančních nástrojů podporujících kosmický výzkum, které by byly dostupné českým vědcům. Podpora na mezinárodní úrovni sice existuje (např. v rámci programu Horizont 2020), na tu ale bohužel často české instituce nedosáhnou, podle účastníků zejména kvůli nedostatku zkušeností s psaním a řízením těchto projektů, které v mezinárodní konkurenci neobstojí.

Podle zúčastněných expertů by řešením těchto i dalších problémů českého kosmického výzkumu mohlo být zřízení vlastní kosmické agentury, která v Česku zatím chybí a která by mohla pomoci koordinovat i propagovat výzkumné, marketingové i finanční aktivity v této oblasti. V současné době řeší agendu kosmického výzkumu odbor Ministerstva dopravy ČR, nicméně podle účastníků není tato oblast ani zdaleka jeho prioritou. Zástupce ministerstva dopravy se setkání nezúčastnil.

Projekt STEPHANIE (Space TEchnology with Photonics for Market and Societal Challenges) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE. Do projektu jsou kromě hlavního města Prahy zapojeny také agentury a řídicí orgány z Itálie, Francie, Německa, Španělska, Velké Británie a Belgie, jejichž společným cílem je sdílet zkušenosti a inovativní nápady, které by přispěly k využití všech výhod plynoucích z vesmírných technologií založených na fotonice. 

 

Zdroj: hl. m. Praha