facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Propojení vědy a podnikání pro řešení výzev společnosti

23. 5. 2022
Propojení vědy a podnikání pro řešení výzev společnosti

Příklady úspěšné spolupráce vědců a firem, financování české vědy nebo hodnocení přenosu poznatků do praxe byly ústředními tématy konference Science4Business organizované Středočeským inovačním centrem (SIC).

S4B1

Akce pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové se konala 19. 5. 2022 v laserovém centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech.

„Nová antibiotika proti streptokokovi a malárii, unikátní zařízení pro monitoring koroze nebo vývoj biočipu na detekci virů. Špičkový výzkum, který má společného jmenovatele – Středočeský kraj. Region s více než dvaceti výzkumnými organizacemi. Naším cílem je podporovat je v komercializaci, transferu a rozvoji spolupráce s aplikační sférou. Aby věda pomáhala lidem a společnosti,“ prohlásil ředitel SIC Pavel Jovanovič a dodal: “Dnešní konference je o sdílení poznatků a zkušeností, o propojení akademické a podnikatelské sféry. Jsem rád, že naše pozvání přijala také paní ministryně, abychom společně s účastníky diskutovali nad možnostmi vytváření vhodných podmínek pro spolupráci vědy a průmyslu a podporu inovací v ČR. Určitě chceme v této platformě pokračovat.“

Konference S4B byla určená zástupcům výzkumných organizací, inovativních firem, spin-offům, startupům, investorům a všem zájemcům o inovační prostředí. Prezentující poodhalili jak přínosy, tak i problematické momenty, které jsou s procesem transferu znalostí a technologií mnohdy spojeny. Akci moderoval Aleš Vlk, zakladatel portálu Vědavýzkum.cz, lektor a facilitátor.

Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan a náměstek hejtmanky Středočeského kraje seznámil účastníky s vědecko-technickým klastrem a znalostním regionem STAR, který je tvořen výzkumnými organizacemi, technologickými firmami a lokálními patrioty. Společně vytváří unikátní inovační ekosystém a vysoký potenciál pro přenos poznatků a technologií do praxe. „Středočeský kraj schválil strategii rozvoje včetně pěti směrů, kterými chceme z regionu udělat znalostní a konkurenceschopný kraj. Naše ekonomika by měla být založena na službách a technologiích, kvalifikovaných lidech a úspěšných firmách. K tomu je potřeba věda, výzkum a efektivní transfer, “ řekl Věslav Michalik.

Klíčové přednášky pronesli náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Jana Havlíková a Martin Dienstbier, spoluzakladatel a finanční ředitel, DIANA Biotechnologies, s.r.o. Právě společnost DIANA, známá svými PCR testy ze slin, je zářným příkladem úspěšného procesu komercionalizace vědeckých poznatků do praxe. Firma věd byla založena v roce 2018 díky soukromé investici 85 mil. Kč. Nyní zaměstnává 80 pracovníků, včetně elitních vědců a vývojářů.

„Naší ambicí je vybudovat v ČR velkou biotechnologickou a farmaceutickou firmu,“ prohlásil Martin Dienstbier během své prezentace. Dále sdílel své zkušenosti s rozvojem firmy, s politikou podpory inovativních firem a firemního výzkumu v ČR, s bariérami pro spolupráci mezi firmami a akademickým sektorem i s problémy, kterým musel se svým týmem čelit při hledání vhodných prostor k podnikání.

„Laboratoře či výrobní prostory se hledají hůř než kanceláře. Často je nutný přístup k nějaké sdílené infrastruktuře. Byl bych rád, pokud by u nás existovala podpora výstavby oborových inkubátorů s přístupem k laboratorní infrastruktuře. Ať už veřejné či soukromé. Vhodné by bylo také zahrnutí lokací pro firemní vědu a výzkum do územního plánování,“ navrhuje Martin Dienstbier.

Náměstkyně Jana Havlíková zmínila velký důraz, který je kladen současnou vládou na podporu vědy a výzkumu. Spolu s tím poukázala na potřebu více se soustředit na mezinárodní spolupráci i nutnost zvýšení úspěšnosti českých vědeckých týmů v evropských programech.

 

Zdroj: Středočeské inovační centrum