facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prosincové vydání časopisu Ergo

6. 1. 2017
Prosincové vydání časopisu Ergo

Poslední číslo časopisu Ergo přineslo dva rozsáhlejší příspěvky věnované různým aspektům transferu znalostí v mezinárodním srovnání. První se věnuje patentové aktivitě českých výzkumných organizací, druhý upozorňuje na omezené vazby mezi vysokými školami a podniky a nízký podíl výdajů podnikového sektoru na vysokoškolský výzkum a vývoj.

Recenzovaný časopis ERGO je odborným periodikem zaměřeným na analýzy a trendy v oblasti výzkumu, technologií a inovací. Od roku 2006 je vydáván Technologickým centrem AV ČR nejméně dvakrát ročně.

V posledním čísle se Zdeněk Kučera a Tomáš Vondrák věnují mezinárodnímu porovnání patentové aktivity výzkumných organizací. Ukazují, že samotné zvýšení počtu patentů získaných výzkumnými organizacemi není dostatečným předpokladem pro efektivní transfer znalostí z veřejného výzkumu do inovací. I přes zařazení patentů a užitných vzorů jako předpokládaných výstupů do většiny programů podpory aplikovaného výzkumu a finanční bonifikaci patentů a průmyslových vzorů v Metodice hodnocení výzkumných organizací Česká republika stále zaostává v patentové aktivitě v porovnání s vyspělými zeměmi EU.

Druhý příspěvek autorů Miroslava Kostiće a Vladislava Čadila je věnovaný transferu znalostí z českých vysokých škol a jejich postavení ve znalostním trojúhelníku. Autoři poukazují na fakt, že podíl výdajů podnikového sektoru na vysokoškolský VaV je u nás v porovnání s jinými zeměmi EU stále velmi nízký, a to i přes jejich poměrně rychlý růst v posledních letech. Nízké příjmy vysokých škol z transferu znalostí, a to zejména z prodeje patentů a licencí naznačují, že centra transferu technologií zatím nefungují jako podobná centra univerzit ve vyspělých zemích.

Elektronická verze časopisu Ergo je dostupná zde.

 

Zdroj: TC AV ČR