facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Průmysl 4.0 v České republice

19. 3. 2018
Průmysl 4.0 v České republice

Nová brožura agentury CzechInvest přibližuje zahraničním partnerům fungování, možnosti a přední instituce, které se zabývají průmyslem 4.0 v České republice. Představuje také úspěšné projekty z programu Horizont 2020.

Brožura upozorňuje také na existenci Národního centra průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi a mezi něž patří Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR či Středočeské inovační centrum (rozhovor s vedoucím NCP 4.0 Romanem Holým čtěte zde). NCP 4.0 je také propojené s projektem Testbed pro Průmysl 4.0, který představuje zkušební výrobní linku, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů může testovat různé postupy před zavedením do výroby.

K  pracovištím, kterým brožura věnuje prostor, patří Český institut robotiky a kybernetiky (CIIRC), Fakulta elektrotechnická, Fakulta kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Dále prezentuje také Vysoké učení technické v Brně, Západočeskou univerzitu v Plzni a Vysokou škola báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB-TUO).

K našim světovým partnerům v této oblasti patří především Německo a Japonsko.

Celou brožuru si můžete stáhnout v příloze pod článkem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Národní centrum průmyslu 4.0


Česká robotika má u nás dlouholetou tradici, ostatně i slovo "robot" je českého původu. Tomuto tématu se ve svém článku věnoval Martin Rychlík.

 

Stáhnout přílohy: