facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První místo v soutěži IT SPY získala práce přinášející průlom v efektivitě strojového učení

17. 12. 2020
První místo v soutěži IT SPY získala práce přinášející průlom v efektivitě strojového učení

Jedenáctý ročník prestižní soutěže IT SPY zná své vítěze. Diplomová práce, která se umístila na prvním místě, přináší průlom v efektivitě strojového učení díky lepšímu zpracování velkého množství “špinavých dat”. Autorem práce je Šimon Mandlík z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Šimon Mandlík vítěz IT SPY

Vítěz soutěže Šimon Mandlík

Druhou nejlepší práci vytvořil Juraj Síč z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, který navrhl aplikaci významně usnadňující a zrychlující tvorbu kombinačních obvodů. Třetí místo putuje na Slovensko k Patriku Bakovi z Přírodovědecké fakulty UPJŠ v Košicích za software, který jako první na světě dokáže sám generovat dostatečně náročné geometrické úlohy pro matematické soutěže.

Z více než 1400 diplomových prací z České republiky a Slovenska vybralo vítěze 19 porotců složených z předních českých akademiků i zástupců byznysu. Šimon Mandlík, který získal první místo v soutěži, ve své práci představuje framework s potenciálem skokově zlepšit efektivitu umělé inteligence ve zcela konkrétních odvětvích, který úspěšně otestoval ve spolupráci se společnostmi Cisco a Avast. Cíleně se zaměřil na oblast, ve které bylo vyhodnocování uživatelských dat náročné kvůli celé řadě specifických formátů dat i jejich objemu a kde velmi často probíhá výběr jen selektivně a automatické zpracování je velice limitované. Projekt našel cestu, jak automatizované vyhodnocení zajistit a do budoucna významně přispět k lepším a rychlejším aktualizacím bezpečnostních softwarů. Autor ve své práci demonstruje, jak rychleji a lépe chránit uživatele proti novým malwarům a bezpečnostním hrozbám.

„Velké firmy dnes vlastní obrovské objemy dat, která mnohdy patří k tomu nejcennějšímu v jejich vlastnictví. To, že zpracování některých datových zdrojů je velmi obtížné, a tak k němu vůbec nedochází, je ohromnou promarněnou příležitostí, což jsem chtěl změnit právě tímto programem, který je ve své funkcionalitě unikátní. V momentě, kdy se objeví nový malware, stačí spustit skript, který si projde dostupná data a natrénuje nový model pro detekci, což umožní přesnější návrhy pro aktualizace bezpečnostních programů,“ říká Šimon Mandlík. „Software jsme testovali společně s firmami Cisco a Avast, se kterou ho ještě dále rozvíjíme, proto jsou prezentované projekty zaměřeny hlavně na kybernetickou bezpečnost, ale využití je do budoucna daleko širší.“

„Umělá inteligence a strojové učení stále více a více patří k oborům, které významně mění běžný svět. Vítězná práce se zaměřila na problém obrovských objemů dat. Autor prezentoval zajímavé řešení, jehož flexibilitu prokázal na různých experimentech. Celkový přínos ještě zvyšuje ověření na praktických datech velkých společností,“ uvádí Mária Bieliková, generální ředitelka Kempelenova institutu inteligentních technologií a předsedkyně poroty soutěže IT SPY.

Na druhém místě se umístil Juraj Síč z Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně, který vytvořil aplikaci zefektivňuje proces návrhu kombinačních obvodů. Ty jsou jedním ze základních stavebních kamenů elektroniky a nachází se třeba v procesorech nebo grafických kartách. Tato aplikace dokáže ověřovat rovnost neúplných obvodů - v praxi tedy dokáže na základě parametrů obvodu i přes chybějící data zjistit, jestli je postup směřující k výslednému obvodu správný. Už při návrhu obvodu si tak mohou vývojáři ověřovat, jestli postupují správně, a případné chyby detekovat na samém počátku. Jedná se o jedno z nejlepších dostupných řešení na světě, jak potvrzuje i sám autor.

„Moje aplikace prošla úspěšně jednou z nejtěžších zkoušek, když jsem měl možnost ji porovnat s podobnými řešeními na mezinárodní soutěži QBF Evaluation 2020. Všichni soutěžící dostali stejná vstupní data, na kterých provedli výpočty, a má aplikace zvítězila s ohromným náskokem, což ukazuje její kvality,“ říká Juraj Síč.

„Samotné zaměření práce i rozsah zpracování včetně ověření v konkurenci mezinárodních týmů vytvořilo z diplomového projektu žhavého kandidáta na skvělé umístění. Oblast, které se práce věnuje, má jasné využití v praxi, a je úžasné, že k jejímu rozvoji může přispět i tato česko-slovenská stopa,“ uvádí Bohumír Zoubek, Director, Products and Services ze společnosti Profinit, která patří mezi největší české “softwarehouse” a je spoluorganizátorem soutěže.

Třetí místo míří za Patrikem Bakem na Přírodovědeckou fakultu košické UPJŠ. Jeho diplomová práce představuje první software na světě, který dokáže automaticky vygenerovat dostatečně složité a zajímavé geometrické úlohy, jež mohou být použity na matematických olympiádách a jiných soutěžích. Tvorba dostatečně náročných a zároveň elegantních geometrických úloh je náročným procesem, který vyžaduje nejen odbornou znalost, ale i kreativitu a množství času. Software prošel i úspěšným testem, který autor přibližuje:

„Software jsme úspěšně odzkoušeli na 4500 procesorech, které v součtu pracovaly 40 tisíc hodin a vytvořili statisíce geometrických úloh. Kvalitu mého programu potvrzuje to, že dvě z nich se dostaly mezi osm nejlepších geometrických úloh navržených na Mezinárodní matematickou olympiádu a budou použity nejen v prestižní íránské geometrické olympiádě, které se účastní více jak 50 zemí, ale i v dalších mezinárodních a českých i slovenských soutěží,“ říká Patrik Bak.

„Matematika je je velmi důležitá pro téměř všechny aspekty života tím, že trénuje v každém z nás abstraktní myšlení. V době, kdy řešíme nedostatky ve výuce matematiky prakticky už na základních školách, přináší práce na první pohled možná ne úplně zřejmé, ale ve své podstatě velice důležité řešení pro všechny provozovatele matematických olympiád. Dostupnost algoritmu může ve výsledku přispět k větší popularizaci tohoto typu úloh a doufejme, že i zájmu o jejich řešení,“ uvádí Mária Bieliková.

Cenu veřejnosti letos získala Zuzana Tocimánková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košicích se systémem, který na základě porovnání vstupních dat u kardiologických pacientů dokáže vyhodnotit závažnost ucpání srdečních tepen a pomoci lékaři s vyhodnocením, jestli a jak rychle je potřeba poslat pacienta na vyšetření. Tato práce vznikla a byla experimentálně otestována ve spolupráci s Východoslovenským ústavem srdečních a cévních chorob.

Na tom, že všechny letošní finálové práce byly na velmi vysoké úrovni, se shodla nejen akademická porota a zástupci byznysové sféry, ale i Jan Šeda, Shopfloor IT architekt ŠKODA AUTO, která je hlavním partnerem soutěže IT SPY: „Úroveň a teoretická i praktická stránka letošních prací mě velmi nadchly, protože se jedná o opravdu velmi kvalitně zpracované nápady. ŠKODA AUTO dlouhodobě spolupracuje s univerzitami a nabízí různé rozvojové programy a stáže studentům i absolventům z celého světa, při kterých jim mimo jiné pomáháme i při tvorbě závěrečných prací. Všechny finálové práce jen potvrzují to, co z našich zkušeností už víme, že čeští a slovenští IT studenti patří mezi celosvětovou špičku.“

Bohumír Zoubek ze společnosti Profinit, která každoročně IT SPY spoluorganizuje, vidí velkou přidanou hodnotu právě v úzké spolupráci univerzit a soukromého sektoru. „Spolupráce firem se studenty a akademickými institucemi na závěrečných pracích hraje stále významnější roli. Studenti díky ní získávají nejen vhled do toho, jak funguje praxe mimo školu, ale hlavně možnost řešení velmi konkrétních problémů pomocí nejnovějších vědeckých poznatků. A většinu takto vzniklých prací pak mohou samozřejmě rozvíjet dál. V Profinitu vnímáme rostoucí zájem studentů a každý rok nabízíme mnoho témat z oblastí softwarového inženýrství, zpracování dat i umělé inteligence. Z každého z nich může díky talentu, znalostem a nadšení studentů vzniknout vyjímečná práce posouvající náš obor vpřed.“

Soutěže IT SPY se v letošním roce konala již po jedenácté. Účastnilo se jí 1468 absolventů z akademického roku 2019/20 ze 16 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu.

Na všechny projekty se můžete podívat zde.

 

Zdroj: IT SPY

redakčně upraveno