Vytisknout tuto stránku

První portál s vědeckými poznatky o COVID-19 v češtině

8. 5. 2020
První portál s vědeckými poznatky o COVID-19 v češtině

První portál shrnující aktuální vědecké poznatky o nemoci COVID-19 v českém jazyce zpřístupnila odborné i laické veřejnosti Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Pomocí takzvaných rapid reviews přináší důvěryhodné a ověřené zdravotnické informace ze zásadních vědeckých prací.

Na jejich překladu pracovali odborníci z Masarykovy univerzity od vypuknutí pandemie. Přehledy vědeckých informací shromážděných v rámci Cochrane knihovny o nemoci COVID-19 jsou tak v češtině zdarma dostupné zde.

nick romanov Z6oGNmpeoa0 unsplash

„Naším cílem je prosazovat medicínu založenou na vědeckých důkazech. Chceme, aby se k lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale i k tvůrcům politik a k celé veřejnosti dostaly rychle a v dostupné podobě ověřené a aktuální vědecké poznatky o nemoci COVID-19. Věříme, že tak současně přispějeme k omezení šíření nepravdivých či zkreslených zpráv vztahujících se této nemoci a její léčbě,“ řekl Miloslav Klugar z Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) při Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, který je zároveň ředitelem českého Cochrane centra.

K dnešnímu dni jsou v knihovně Cochrane dostupné tři speciální kolekce zaměřené na důkazy důležité pro intenzivní péči, opatření pro kontrolu infekce a účinné možnosti odvykání kouření během pandemie. Dvě úplně nové rapid reviews a dalších dvacet rapid reviews se dokončuje.

 

Zdroj: Masarykova univerzita