facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RECETOX podporuje iniciativu Stick to Science

12. 2. 2022
RECETOX podporuje iniciativu Stick to Science

Evropská výzkumná komunita založila online iniciativu Stick to Science jako reakci na opožděná jednání o přidružení Velké Británie a Švýcarska k evropskému programu Horizon Europe. Vědci společně vyzývají k urychlenému zahájení asociačních dohod. Obě země jsou důležitými partnery na poli vědy a jejich absence v programu Horizon Europe vnáší nejistotu do evropského výzkumu.

Kampaň Stick to Science je celoevropská iniciativa usilující o urychlené přidružení Švýcarska a Velké Británie k evropskému programu pro podporu výzkumu a inovací Horizon Europe. Velká Británie i Švýcarsko, které nejsou členskými státy Evropské unie, se přes dlouhodobou spolupráci a diplomatické snažení prozatím nestaly součástí Horizon Europe, což ohrožuje evropskou vědeckou spolupráci. Program Horizon Europe (2021–2027) financující výzkum a inovace s rozpočtem téměř 97 miliard euro je zacílen na řešení aktuálních vědeckých výzev, které mají dopad na každého z nás. Přestože Velká Británie a Švýcarsko chtěly svoji účast v programu Horizon Europe podpořit doplněním jeho rozpočtu ze svých vlastních zdrojů o více než 17 miliard EUR (18 % celkového finančního plánu), doposud jim to nebylo umožněno.

Celý svět, Evropu nevyjímaje, čelí řadě společenských výzev a mezinárodní spolupráce na poli vědy a výzkumu je proto nevyhnutelná. Narušení spolupráce mezi výzkumnými centry a týmy napříč Evropou představuje nejen ohrožení probíhajících výzkumných projektů, ale také dlouhodobých výzkumných spoluprací a partnerství. Jak Velká Británie, tak Švýcarsko jsou velmi důležitými hráči na poli Evropského výzkumu. Švýcarsko přináší zásadní vědecké poznatky v oblasti zdraví, ekologie, klimatu a kvantové technologie, zatímco Velká Británie je jedním z nejčastějších vědeckých partnerů výzkumných projektů a 26 % všech odborných článků o nemoci COVID-19 má alespoň jednoho spoluautora z Velké Británie. Jelikož se přidružení Velké Británie a Švýcarska k programu Horizon Europe odkládá a prozatím není jasné, jakým směrem se budou politická jednání ubírat a ani kdy a jak proběhnou, je ohrožena řada výzkumných spoluprací napříč Evropou (zdroj: FAQ – Stick to Science (stick-to-science.eu)).

Podporu iniciativě Stick to Science vyjádřilo již 12 nositelů Nobelovy ceny, 3 nositelé Fieldsovy medaile a více než 250 vedoucích představitelů mezinárodních institucí působících ve vědě, průmyslu, obchodu, vzdělávání či sociálních služeb. Obnovení jednání o Velké Británii a Švýcarsku žádá 45 evropských podpůrných sdružení, obchodních asociací a poskytovatelů finančních prostředků na výzkum. Nejen instituce z více než 17 světových zemí, ale také jednotlivci z 24 států, včetně Kanady a USA, vybízejí politiky EU, Velké Británie a Švýcarska ke společné dohodě, kterou vnímají jako nutnost pro vědecký pokrok ve 21. století (zdroj: Stick to Science in numbers – Stick to Science (stick-to-science.eu)).

Podporu Stick to Science vyjádřili také zástupci českých výzkumných institucí, mezi nimi rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, rektor Masarykovy univerzity a předseda České konference rektorů Martin Bareš, emeritní předseda ESFRI Jan Hrušák, emeritní předseda ERC Pavel Exner či ředitelka výzkumného centra RECETOX Jana Klánová.

RECETOX, výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, komunikuje s mnoha vědeckými institucemi z různých evropských států a mezi jeho klíčové partnery patří instituce z obou zmíněných států. Jana Klánová zdůrazňuje pozitivní dopad dlouholeté spolupráce s University College London (UCL) a ETH Zurich. S oběma institucemi RECETOX spolupracuje na vybudování Evropského centra excelence pro výzkum lidského exposomu. To, aby spolupráce pokračovala, je pro centrum zásadní. Přerušení aktivního zapojení Velké Británie a Švýcarska do programu Horizon Europe přináší nejistotu do společných vědeckých aktivit. Jana Klánová věří, že evropská vědecká spolupráce bez politických omezení je klíčová a přinese mnoho dobrého nejen na poli výzkumu lidského exposomu, a proto žádá, aby asociační dohody začaly co nejdříve.

 

Zdroj: RECETOX – Masarykova univerzita


Ke kampani se může připojit jak vědecká obec, tak i odborná veřejnost. Podepisovat se můžete zde.