facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rektor UJEP ocení akademiky a studenty

10. 12. 2018
Rektor UJEP ocení akademiky a studenty

Ve středu 12. prosince 2018 se uskuteční 17. ročník předávání Cen rektora Univerzity J. E. Purkyně akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky. Za rok 2018 bude předáno 15 Cen rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity.

„V letošním roce došlo po sedmnácti letech ke kompletní změně statutu udělování Cen rektora. Cílíme ještě důsledněji na vyhledávání špičkových zaměstnanců i studentů univerzity, všímáme si osobností z oblastí technických a přírodovědných i humanitních a společenských věd. Nezapomínáme podporovat studenty vynikající ve výzkumné i umělecké činnosti, a samozřejmě cenami odměňujeme i naše vynikající sportovce,“ říká znovuzvolený rektor Martin Balej.

Cenu rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd letos obdrží Jan Malý, který na přírodovědecké fakultě vybudoval a úspěšně rozvíjí výzkum a vývoj nanomateriálů pro medicínské aplikace.

Ocenění za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro pracovníka do 35 let pak bude uděleno Michaele Liegertové. Ta je zakladatelkou a vedoucí Laboratoře modelových organizmů. Těžištěm jejího výzkumu je testování využití nanotechnologie pro cílenou dopravu látek s terapeutickým potenciálem do lidských nádorových buněk. V roce 2018 získala projekt na podporu aplikovaného výzkumu programu TAČR ZETA, jehož cílem je vývoj nástrojů pro automatizované a vysoce paralelizované studie vlivu biologicky aktivních látek na živočišný organizmus.

Cenou za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd bude oceněna Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP, která se zaměřila na problematiku luterství, luterské šlechty a jejího kulturního odkazu v Čechách. Stejné ocenění, ale pro pracovníka do 35 let získá Jaroslav Říčan, který publikuje v oblasti metakognice. Zároveň zavádí do škol psychodidaktické přístupy rozvíjející metakognitivní potenciál žáků. Prostřednictvím tutoringu sleduje učitele, facilituje jejich didaktické kompetence a realizuje empirická šetření zjišťující efektivitu daných postupů.

Dalšími udělovanými cenami budou Cena za aplikovaný výzkum a cena za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let. První z nich bude udělena Štefanu Michnovi. Na fakultě se zabývá nejen pedagogickou činností, ale zároveň aplikovaným výzkumem. Je významným odborníkem v oblasti hliníkových slitin. V rámci výzkumu v této oblasti, který byl realizován ve spolupráci se soukromou sférou, se stal původcem čtyř patentů, jednoho evropského, jednoho ruského a dvou českých. Uvedené patenty jsou používány v podmínkách reálné výroby.

Druhou jmenovanou cenu získá Jaromír Cais, zástupce vedoucího pro tvůrčí činnost na ústavu technologií a materiálů FSI. Činnost Jaromíra Caise v rámci aplikovaného výzkumu se zaměřuje na spolupráci s firmami v podobě zpracovávání odborných analýz. Výsledky dlouholetého výzkumu v oblasti hliníkových slitin a zlepšování funkčních vlastností odlitků z těchto slitin vedly k udělení tří patentů (evropského, českého a ruského), kterých je původcem.

Ceny za vědeckou činnost však nejsou jedinými cenami, kterou budou udělovány. Rektor předá mimo jiné i ocenění za knihu roku nebo za mimořádný umělecký počin.

 

Zdroj: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem