facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rektor Univerzity Pardubice předal ceny nadějným žákům a studentům

13. 6. 2021
Rektor Univerzity Pardubice předal ceny nadějným žákům a studentům

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek ocenil žáky základních a středních škol, kteří se účastnili a uspěli v krajském kole soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Celkem 67 soutěžících představilo 53 projektů. Talentovaní žáci prezentovali témata z oblasti chemie, biologie, fyziky, medicíny, robotiky nebo historie. Nejlepší autoři příspěvků si odnesli příslib stipendia na Univerzitě Pardubice.

Rektor Univerzity Pardubice předal ceny mladým vědeckým talentům autor M. Reinberk

„Jsem velmi rád, že roste zájem o vědu v technických, přírodovědných i humanitních oborech nejen na středních, ale už na základních školách. Mladí lidé přicházejí s řadou zajímavých projektů, kterým se mohou dále věnovat během studia na vysoké škole,“ říká rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – Junior a Středoškolák. Jednotlivé příspěvky rozdělila komise do pěti kategorií - Chemie a biochemie, Biologie a medicína, Fyzika, informatika, elektrotechnika a robotika, Ekologie a zemědělství a Společenské vědy. Vědecké projekty mladých výzkumníků posuzovalo 16 vysokoškolských pedagogů ze tří fakult Univerzity Pardubice.

Žáci s nejlepšími pracemi se zúčastní Letní školy mladých vědců v Praze a získali nominace také do mezinárodní vědecké soutěže. Kromě toho v kategorii Junior dostali mladí výzkumníci od jednotlivých fakult univerzity diplom a věcný dar. V kategorii Středoškolák nabídly tři fakulty Univerzity Pardubice (Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta filozofická) vítězům stipendia, pokud se po ukončení školy rozhodnou ke studiu právě na těchto fakultách.

„Dlouhodobě podporujeme mladé vědecké talenty, protože jim dokážeme poskytnout ideální podmínky pro další růst. Žáci na prvních třech místech získali příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia. Navíc už od začátku studia se mohou zapojit do vědecko-výzkumných projektů fakulty pod vedením našich akademiků a odborníků,“ říká Petr Kalenda, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Smyslem akce je podpořit a rozvíjet talent u žáků a mládeže s vědeckým a technickým nadáním a vzbudit zájem o vědu. Soutěž odstartovala už loni okresní kola, na která letos v květnu navázalo krajské kolo. Kvůli epidemiologické situaci prezentovali žáci své projekty online.

Soutěž Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji se koná od roku 2006. Asociace pro mládež vědu a techniku (AMAVET) ji letos pořádala už potřinácté. AMAVET vznikl v roce 1990 za účelem rozvoje vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. V současnosti celkem čtrnáct Center pro děti a mládež pravidelně navštěvují asi tři tisíce mladých lidí. Zabývají se například informačními technologiemi, životním prostředím, biologií nebo astronomií.

 

Zdroj: Univerzita Pardubice 

redakčně upraveno