facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rektoři budou jednat v Pardubicích

29. 11. 2016
Rektoři budou jednat v Pardubicích

Ve čtvrtek 1. prosince se do Pardubic sjede 43 rektorů českých veřejných, státních i soukromých škol na 138. Plénum České konference rektorů k projednání aktuálních témat českého vysokého školství.

V dopoledním programu jednají paralelně Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR a Komora rektorů soukromých vysokých škol ČKR a hostitelskou univerzitu v krátkém vstupu představí rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

Během dopoledního společného zasedání celého pléna nebudou chybět témata vztahující se k vzdělávacím a vědecko-výzkumným a vývojovým činnostem, jejichž projednávání se bude účastnit i vicepremiér a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Vysokoškolská témata budou přítomní rektoři diskutovat též se dvěma náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR – náměstkem pro vysoké školství, vědu a výzkum Robertem Plagou, a náměstkem pro operační programy Václavem Velčovským.

V odpolední části jednání rektorů českých vysokých škol je na programu diskuse k činnosti novelou zákona o vysokých školách nově zřízeného Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), a to za přítomnosti jeho předsedy Stanislava Labíka a místopředsedů NAÚ pro vysoké školství Ivana Barančíka a Tomáše Jelínka.

Jednání České konference rektorů se bude zabývat též mezinárodními aktivitami vysokých škol a s tím související vízovou politikou ČR ve vztahu k vysokým školám, a to za přítomnosti zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jednání 138. Pléna České konference rektorů začne ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 9 hodin v hlavních sálech pardubického zámku a potrvá až do pozdních odpoledních hodin. Ve 13 hodin se ve sloupovém sálu zámku uskuteční pro zástupce médií tisková konference.


Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení 49 rektorů vysokých škol České republiky – všech 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 státních VŠ ČR (Policejní akademie a Univerzita obrany) a 21 soukromých vysokých škol v České republice. Posláním České konference rektorů je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech.

 

Zdroj: Univerzita Pardubice

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.