Vytisknout tuto stránku

ResearchJobs.cz představil katalog dizertačních témat

12. 2. 2019
ResearchJobs.cz představil katalog dizertačních témat

Portál ResearchJobs.cz nově nabízí katalog témat dizertačních prací, a to napříč všemi obory, pracovišti a tématy. Jedná se o první centrální seznam nabízených dizertačních témat a doktorandských pozic v Čechách.

Inbreeding je jedním z palčivých problémů výzkumné a akademické sféry v ČR. Zatímco v mnoha zemích je obvyklé, že absolvent magisterského studia odchází studovat doktorské studium na jinou instituci, v ČR „tradičně“ pokračuje na svém domovském ústavu/katedře. Jedním z mnoha faktorů tohoto neutěšeného stavu je kromě jiného i nedostatečný přehled o možnostech a tématech doktorského studia v ostatních institucích.

research job logoVypsané práce jsou sice dostupné v informačních systémech univerzit či na stránkách ústavů třeba u jednotlivých výzkumných skupin, z pohledu uchazeče je však tento stav značně nepohodlný – málokdo z čerstvých absolventů magisterského studia zkoumá podrobnou strukturu webů různých výzkumných pracovišť v ČR a hledá tam možnosti postgraduálního vzdělávání.

Tyto skutečnosti byly východisky při zřízení nové sekce Dizertační práce na portálu ResearchJobs.cz. Jejím cílem je shromažďovat témata dizertačních prací a projektů napříč Českou republikou ve všech oblastech bádání. Tato sekce by měla podle tvůrců ResearchJobs.cz pomoci získat potenciálním kandidátům na doktorské studium přehled a nabídnout uchazečům možnost pracovat na konkrétních tématem či pracovištích.

V současné době je k dispozici téměř stovka témat dizertačních prací/projektů. U zrodu této sekce stály tři špičkové, formou odlišné instituce: Přírodovědecká fakulta UK se svým programem STARS, jeden z nejúspěšnějších ústavů Akademie věd ČR – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, a automobilka ŠKODA AUTO se svým doktorandským programem. Zatím převažují práce z oblasti biověd, nicméně snahou autorů je otevřít tuto sekci všem relevantním disciplínám.

„Do programu STARS jsou vybírány nejzajímavější témata z aktuálně nejúspěšnějších oblastí ve vědě a výzkumu na Přírodovědecké fakultě UK. Výzkumné týmy, které vypisují STARS projekty mají mezinárodní charakter a jsou zaštítěné výraznými osobnostmi, témata projektů tak řeší aktuální otázky, relevantní v rámci současné vědy," říká proděkan PřF UK pro informační technologie, vnější a vnitřní vztahy Jakub Langhammer.

Provozovatelé portálu ResearchJobs.cz věří, že se tato část webu stane místem pro inzerování témat pro velkou část českých institucí – ať už z akademické či komerční sféry, které nějakým způsobem participují na realizaci doktorských studií v ČR. Inzerce je v základní verzi bezplatná, doplňkové propagační služby se řeší individuálně.

 

Zdroj: ResearchJobs.cz