facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rozhodněte o celkovém vítězi Cen TA ČR v online hlasování

30. 10. 2020
Rozhodněte o celkovém vítězi Cen TA ČR v online hlasování

I letos pořádá Technologická agentura tradiční Den TA ČR, tentokrát však v netradiční podobě. Dopolední konferenci nahradí série on-line seminářů v regionech zaměřených na aktuální inovační témata v daných krajích. Chybět nebude ani předávání cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu. O absolutním vítězi Ceny TA ČR tentokrát rozhodne veřejnost prostřednictvím sociálních sítí. Portál Vědavýzkum.cz je mediálním partnerem akce.

Den TA ČR 2020 se bude konat 5. listopadu pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a jeho tématem bude otázka s velkým prostorem pro zamyšlení: „Jste připraveni na budoucnost?“. Vzhledem k současným opatřením musela TA ČR změnit tradiční koncept konání akce. Přesto veřejnosti nic neunikne a může se sama zapojit do programu. Budou to totiž právě diváci, kteří rozhodnou o absolutním vítězi Cen TA ČR, který získá cenu Český nápad. „Letošní Den TA ČR pro nás představuje velkou výzvu. Naše původní plány se ze dne na den změnily a my jsme po půl roce intenzivních příprav museli najít jejich alternativu,” říká předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka a dodává: „Díky nepříznivým podmínkám jsme si ale mohli vyzkoušet něco úplně nového – natáčení filmu. Diváci se tedy mohou těšit na netradiční koncept celé akce a já věřím, že s ním budou spokojeni.”

Tradiční dopolední konferenci nahradí série on-line seminářů v regionech, které se zaměří na aktuální inovační témata v daných krajích. Smyslem jednotlivých akcí je motivovat, nejen studenty, k výzkumným aktivitám s důrazem na to, jak využít výsledky realizovaného výzkumu. Semináře se uskuteční 2.–5. listopadu od 10:00 hod. Odkaz na jednotlivé streamy budou k nalezení vždy na webových stránkách TA ČR.

Každý region se bude věnovat jinému tématu:

Ceny TA ČR

Udílení Cen TA ČR se ponese v duchu technologií budoucnosti. Pořad bude vysílán 5. listopadu v 19:00 hod. na on-line platformě Mall TV. Letos ke čtyřem soutěžním kategoriím Business, Partnerství, Společnost a Governance přibyla ještě jedna – kategorie Ministerstva průmyslu a obchodu Cena Country for the Future. O šesté ceně Český nápad rozhodne veřejnost prostřednictvím hlasování na sociálních sítích. Komu se tedy letos podařilo vyhrát skleněnou sošku z dílny Lukáše Jabůrka prozrazuje TA ČR již nyní, jelikož všech pět spotů o vítězných projektech je zveřejněno pro online hlasování veřejností.

O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad, z dílny společnosti 3Dees, se veřejnost dozví až v den vysílání pořadu předávání Cen TA ČR 5. listopadu.

 

Vítězné projekty Cen TA ČR 2020

 

Kategorie BUSINESS

Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Matex PM, s.r.o., SQS Vláknová optika a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

V rámci projektu podpořeného v Programu EPSILON se výzkumníkům podařilo vyvinout vláknový laser a jeho prototyp, který překročil požadované parametry. Vynikajícího výsledku bylo dosaženo zejména díky způsobu výroby aktivního optického vlákna se specifickým šestistranným průřezem a dalšími vlastnostmi. Za výrobní postup a navíjení vlákna za účelem zvýšení účinnosti získali výzkumníci patent.

VIDEO A HLASOVÁNÍ

 

Kategorie GOVERNANCE

Vývoj a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť v režimu VFR NOC na bázi LED návěstidel (Transcon Electronic Systems, spol. s r.o.)

Projekt podpořený v Programu BETA reagoval na výzkumnou potřebu Ministerstva dopravy a zabýval se vývojem mobilních heliportů. Tento typ vrtulníkových letišť doposud v České republice zcela chyběl. Výsledkem projektu jsou dva konečné výstupy. Prvním je Ministerstvem dopravy ČR certifikovaný dokument „Metodický pokyn pro mobilní vrtulníková letiště“, který by měl sloužit pro regulaci typů, vybavení, výstavby a provozování mobilních letišť pro potřeby služby HEMS a obecně pro IZS. Druhým je systém s názvem „TAČR-29“, který je oním mobilním heliportem. Ten splňuje výše zmiňovaný metodický pokyn a zároveň využívá výhradně energeticky účinná návěstidla s technologií LED.

VIDEO A HLASOVÁNÍ

 

Kategorie PARTNERSTVÍ

Výzkum a vývoj technologie průmyslové výroby distančních tkanin velkých proměnných distancí, na pneumatickém tkacím stroji (VÚTS, a.s., Taiwan Textile Research Institute)

Výzkumníci v rámci projektu vyvinuli unikátní technologie pro výrobu distančních tkanin, které se vyznačují velmi specifickými vlastnostmi. Dosavadní technologie umožňovaly automatickou výrobu tzv. 3D distančních tkanin buď jen o malých distancích (do cca 67 milimetrů), nebo násobně vyšších, ale bez možnosti plynule měnit hodnotu distance v průběhu tkaní. Nové textilie mají rozteč od 100 do 500 milimetrů a umožňují plynule nastavitelné distance v průběhu tkacího procesu podle specifických požadavků na výsledný produkt. Uvedené možnosti se spojují v prototypu nového tryskového tkacího stroje DIFA (Distance Fabric), díky kterému bude možné materiály efektivně vyrábět. V praxi tuto textilii využijí výrobci manipulační, vyprošťovací či sportovní techniky jako jsou záchranná vodní mola a čluny, sportovní potřeby či zvedací vaky umožňující manipulaci s těžkými břemeny či vyprostit osoby při automobilových a železničních nehodách.

VIDEO A HLASOVÁNÍ

 

Kategorie SPOLEČNOST

Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II (ELJABR II) (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,  SpeechTech, s.r.o.)

Televizním divákům se sluchovým handicapem se snaží pomoct ambiciózní projekt ELJABR II. Jeho nejvýznamnějším výsledkem je technologie vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, zejména pro diváky České televize. Unikátní systém dokáže v reálném čase převést řeč na text a za běhu doplňuje, ale i opravuje jednotlivá slova. Projekt navíc přispívá k rozšíření a zkvalitnění systému automatického čtení titulků a vytváří i vícehlasou doprovodnou stopu. Projekt reflektuje i potřeby České televize v oblasti vytváření, udržování a provozování rozsáhlého digitalizovaného archivu. 

Titulkování

Ročně je titulky opatřeno více než čtyři a půl tisíce hodin pořadů, a to zejména na kanálech ČT24, ČT sport a ČT1. Řešení přináší užitek desetitisícům diváků se sluchovým handicapem, kteří tak mají možnost získávat plnohodnotné informace z televizního vysílání, nezbytné obzvlášť v době koronavirové pandemie a s ní spojenými opatřeními. Službu živého titulkování využívají všichni diváci zcela bezplatně.

stĂnovĂ ĹeÄŤnĂk Pavel Petrle pĹi titulkovánĂ Studia ÄŚT24

Stínový řečník Pavel Petrle při titulkování Studia ČT 24

„Česká televize má vysoké nároky na kvalitu. Originální zvuk živého pořadu proto v reálném čase přemlouvá takzvaný stínový řečník, systém jeho slova automaticky převádí do textu, který se zobrazí v televizi ve formě titulků,“ popisuje titulkování Josef Psutka z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Technologii vzdáleného titulkování živých televizních pořadů a její využívání přibližuje také krátký spot, který natočil štáb TA ČR přímo na FAV ZČU. Nejdůležitější podle Josefa Psutky je, že systém pomáhá lidem, kteří ho potřebují.

VIDEO A HLASOVÁNÍ

 

Kategorie MPO – Country For The Future

Aplikace PARSS umožňuje plánování lidských zdrojů / pracovních směn v době pandemie (Blindspot Solutions s.r.o.)

Vývoj této aplikace byl podpořen v programu ministerstva průmyslu a obchodu Czech Rise Up. Za jejím vznikem stojí společnost Blindspot Solutions s.r.o. Tento nástroj umožňuje podnikům a organizacím všech velikostí i oblasti působení chytře rozvrhnout pracovní harmonogram zaměstnanců s eliminací ohrožení jejich zdraví a nákazy v období pandemie.

VIDEO A HLASOVÁNÍ

 

Zdroj: TA ČR a ZČU v Plzni

redakčně upraveno