Vytisknout tuto stránku

SCI-PO 2022: Příspěvky do konferenčního sborníku

19. 4. 2022
SCI-PO 2022: Příspěvky do konferenčního sborníku

Letošní podzim, přesněji 18. října 2022, se bude konat již pátý ročník konference věnované veřejné politice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jako každým rokem, i letos pořadatelé vydávají u této příležitosti konferenční sborník. S návrhy abstraktů se můžete hlásit do 7. května.

02

Hlavním tématem letošního ročníku konference známé také pod akronymem SCI-PO (Science Policy) jsou výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část. Pořadateli jsou tradičně Technologické centrum AV ČR, Tertiary Education & Research Institute, IDEA CERGE-EI, a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Organizační stránku zajišťuje společnost alevia. Portál Vědavýzkum.cz je jako každý rok hlavním mediálním partnerem celé akce. Organizátoři počítají s tím, že se letošní ročník uskuteční prezenčně (minulé dva se kvůli pandemii Covid-19 konaly on-line), registrace bude zahájena na konci června.

U příležitosti konference bude vydán konferenční sborník. Kromě odborných článků zaměřených na hlavní téma konference – tj. výzkumné infrastruktury a jejich postavení v systému výzkumu, vývoje a inovací ČR – jsou vítané také příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování. Sborník bude vydán k datu konání konference a má přidělen vlastní ISBN.

Bližší podrobnosti o konferenci a nárocích na odborný článek najdete zde. Návrhy abstraktu odborných článků mohou zájemci zasílat na adresu organizátorů do 7. května 2022. Odborný článek je v rozsahu 2500 až 5 000 slov a finální verze se bude odevzdávat 16. 9. 2022.

Konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (později s přívlastkem SCI-PO) se koná pravidelně od roku 2018. Úvodní ročník se věnoval širokému množství témat – od globálních trendů, dopadů veřejných investic a udržitelnosti výzkumných infrastruktur přes pracovní podmínky v české vědě či ochranu duševního vlastnictví. Druhý ročník se dopoledne zaměřil na vládní inovační strategii 2019-2030 a odpoledne pokryl široké množství témat. Třetí ročník se zaměřil na téma internacionalizace a mezinárodní aspekty vědní politiky a čtvrtý ročník adresoval dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost. Podrobnosti o minulých ročnících si můžete přečíst zde.

Letošní ročník konference bude realizován v rámci projektu Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM) podpořeného v rámci 3. veřejné soutěže vyhlášené Technologickou agenturou České republiky v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, pod číslem TL03000563.

 

Zdroj: Projekt INFRAM