facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Sedmý ročník Discovery Award zná své vítěze

7. 12. 2018
Sedmý ročník Discovery Award zná své vítěze

Již posedmé byly tento týden v budově Karolina předány ceny Discovery Award, které uděluje společnost Novartis. Odborná porota vybrala kandidáty, kteří si odnesli ocenění za své práce na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Cílem udílení těchto cen je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty ve zlepšení jejich kvality života a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Toto prestižní ocenění je každoročně udělováno mezinárodní farmaceutickou společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný počin v oblasti medicíny a farmacie.

Cenu v kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny si rozdělily Petra Laššuthová z Kliniky dětské neurologie, 2.LF UK a FN v Motole za využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií. „Z ocenění mám radost za sebe, i za tým DNA laboratoře. Mám radost také proto, že ocenění je příležitost jak zviditelnit, a tím pádem i zlepšit, informovanost o problematice vzácných dědičných onemocnění a zejména nemoci Charcot-Marie-Tooth, což je skupina dědičných neuropatií, které se dlouhodobě věnujeme,“ uvedla doktorka Laššuthová.

Discovery award

Druhou oceněnou je Gabriela Pavlasová, PhD studentka z výzkumné skupiny Marka Mráze na CEITECu. Obdržela cenu v kategorii základní výzkum za zkoumání funkce molekuly CD20, která se vyskytuje na povrchu leukemických buněk.

„Zaměřujeme se na studium CD20 zejména u chronické lymfocytární leukémie (CLL), což je onemocnění vyskytující se hlavně u starších pacientů, pro něž je typický velmi heterogenní průběh. I přes neustálé pokroky v léčebných postupech je toto onemocnění v současnosti stále nevyléčitelné. Věříme však, že případné pochopení funkce a mechanismu regulace CD20 je klíčové pro úspěšnou léčbu pacientů s CLL. A to zejména pro vývoj dalších nových a účinnějších anti-CD20 monoklonálních protilátek, popř. pro jejich kombinaci s jinými účinnými léčivy, jako jsou inhibitory B-buněčného receptoru,“ popisuje mladá vědkyně.

Ocenění v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení převzal Jan Šoupal z III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze za studii COMISAIR – akademický výzkumný projekt porovnávající efektivitu glykemických senzorů u pacientů s inzulínovou pumpou nebo inzulínovými pery „Studie mi ukázala, že by se člověk neměl bát sepsat svoje myšlenky na papír a poté se je snažit realizovat. Především však přijímám ocenění s vděkem a pokorou a považuji ho za výzvu do budoucna,“ uvedl Šoupal.

Dalším oceněným v této kategorii byl Josef Mašek z oddělení Farmakologie a Imunoterapie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství za práci Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic.

Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny získal opět Jan Šoupal. „Z výsledků našich prací i klinické praxe je zřejmé, že k dalšímu zlepšení osudu mnoha diabetických pacientů, kteří jsou odkázání na léčbu inzulínem, mohou přispět především algoritmy pro automatické dávkování inzulínu - tzv. umělá slinivka břišní. Proto náš další klinický výzkum plánuji soustředit tímto směrem.“

Každý oceněný získal odměnu v hodnotě 50 000,- Kč.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Discoveryaward.eu a CEITEC