facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Smutná zpráva pro českou vědu

15. 5. 2018
Smutná zpráva pro českou vědu

Dne 14. 5. 2018 nečekaně zemřela přední česká vědkyně Jitka Moravcová, první česká profesorka organické chemie, vynikající pedagožka a členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

CyjKT9NT8MosyU5U8M0vSixLzi87vFBHIS2 JN9KwTczOSMxRyG0KPXoQgAJitka Moravcová působila na Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha. V letech 2000 - 2005 byla vedoucí tohoto ústavu, poté prorektorkou pro vědu a výzkum a proděkankou pro pedagogiku na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Ve svém výzkumu se zabývala sacharidy a jejich multivalenčními konjugáty jako ligandy lektinových receptorů patogenů.

Dlouhodobě se věnovala také problematice hodnocení vědy. Byla hlavní odbornou garantkou dvou Individuálních projektů národních MŠMT, IPN Mezinárodní audit systému VaVaI a IPN Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI. Od roku 2015 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

„V Jitce Moravcové ztratila VŠCHT nejen skvělou pedagožku a vědkyni, ale i nesmírně lidskou osobnost, která překypovala nevídanou energií a zápalem,“ říká profesor Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha. „Je těžké uvěřit, že se už nikdy nepotkáme s Jitkou Moravcovou, která nám byla vzorem zejména pro svůj neutuchající optimismus a energii, s níž dokázala vždy prosadit svůj názor, byla-li přesvědčena, že je správný. O jejích vědeckých a pedagogických kvalitách není pochyb,“ sdělil děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie, profesor Tomáš Ruml.

O přípravě nového systému hodnocení, postavení vysokých škol i fungování RVVI jsme s Jitkou Moravcovou mluvili v srpnu 2017. V listopadu jsme se pak v dalším rozhovoru zaměřili na příležitosti pro mladé v české vědě, genderové překážky i její pedagogické zkušenosti.

Profesorka Jitka Moravcová zemřela nečekaně 14. 5. 2018 na následky embolie po operaci kolene. Bylo jí 67 let.

 

Zdroj: VŠCHT, Vědavýzkum.cz