facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spolek Transfera.cz podporuje transfer technologií a znalostí již 6. rokem

11. 2. 2020
Spolek Transfera.cz podporuje transfer technologií a znalostí již 6. rokem

Členská schůze spolku Transfera.cz se konala v pátek 7. února 2020 v Praze na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Na programu byly kromě formálních záležitostí – schválení zprávy o činnosti a schválení zprávy o hospodaření – také plán aktivit na letošní rok a diskuse o tématech týkajících se činnosti spolku.

transfera2020

Posláním spolku Transfera.cz je kromě jiného kultivovat prostředí pro vnímání, působení a rozvoj činnosti v oblasti transferu znalostí a technologií, posilovat vzájemně přínosné vztahy akademické a neakademické sféry či zprostředkovávat výměnu a sdílení zkušeností a podporovat možnosti profesního růstu svých členů.

V rámci svých aktivit Transfera v průběhu roku 2019 organizovala několik pracovních skupin, které byly zaměřené například na řešení projektů OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), vzdělávací aktivity, spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, právní otázky transferu technologií, databáze projektů, patentové databáze či nastavování podmínek spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Předsedkyně Eva Janouškovcová zdůraznila aktivní zapojení členů Transfery do přípravy různých strategických a legislativních prací na národní úrovni: „Spolek se etabloval na národní i mezinárodní úrovni a je vnímán jako profesionální a unikátní partner.“ Velmi aktivně se členové Transfery podíleli například na vzniku materiálu k podpoře spin-off firem.

Stranou pozornosti nezůstává ani zahraniční spolupráce. Transfera je členem tří mezinárodních sítí – ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professsionals), ITTN (Israel Tech Transfer Organization) a ERDV (Evropský region Dunaj Vltava). Slibně se rozvíjí také spolupráce s Bavorskem či s Nizozemským velvyslanectvím v Praze. „Ani ve vyspělých západních zemích není zcela běžné, aby transferová pracoviště různých výzkumných organizací spolupracovala na národní úrovni. Zahraniční partneři mají zájem o zkušenosti, které jsme při vzniku spolku a vzájemné spolupráci získali,“ zdůraznila členka předsednictva Hana Kosová.

Transfera a její členové plánují být aktivní i v letošním roce. Kromě vzdělávacích aktivit a intenzivní účastni v různých pracovních skupinách je hlavní událostí především 8. národní konference TT v Brně.

Na začátku roku 2020 má Transfera.cz devět řádných, 31 přidružených a dva čestné členy. Předsedkyní spolku byla na členské schůzi v roce 2019 zvolena na období čtyř let Eva Janouškovcová (Masarykova univerzita). Místopředsedy jsou Martin Duda (VŠB-TU Ostrava) a Růžena Štemberková (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Dalšími členy předsednictva jsou Martin Fusek (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR), Hana Kosová (Univerzita Karlova), Petr Kubečka (Univerzita Palackého v Olomouci) a Ivo Stanček (České vysoké učení technické v Praze). Partnery spolku jsou například Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví, Agentura CzechInvest nebo PACTT Polsko a IPI Singapore. Transfera je partnerem rubriky Transfer znalostí a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)