facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spolek Transfera.cz upevňuje svou pozici a zvyšuje prestiž

1. 2. 2019
Spolek Transfera.cz upevňuje svou pozici a zvyšuje prestiž

Spolek Transfera.cz hájí zájmy transferové komunity v Česku již od roku 2014. Sdružuje členy činné a zainteresované ve vyhledávání, ochraně a komercializaci nových poznatků výzkumu, vývoje a inovací. V letošním roce jich je již přes 40.

logo transferacz

 

Spolku se účinně daří být plnoprávným partnerem orgánů veřejné správy i připomínkovým místem při tvorbě nových legislativních dokumentů, posilovat vzájemné vztahy akademické a neakademické sféry a zprostředkovávat spolupráci se zahraničními partnery.

V uplynulém roce se členové spolku například zapojili do diskuse o možném vzniku Národního inovačního fondu (ten nakonec z politických důvodů nebyl realizován), podporovali přípravu nového programu GAMA 2 Technologické agentury ČR nebo se aktivně účastnili  debaty ohledně metodiky identifikace hospodářských a nehospodářských činností vedené na vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

Spolek dále spolupracuje například s Technologickou agenturou ČR, agenturou CzechInvest, Úřadem průmyslového vlastnictví a je také partnerem rubriky Transfer znalostí a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Aktivně spolupracuje i s rezorty, zejména MŠMT, MPO a MMR.

Významným počinem spolku je vytváření databáze projektů transferu technologií, která by měla poskytovat informace potenciálním investorům. Nezanedbatelné jsou i aktivity na mezinárodní úrovni – ať už se jedná o spolupráci v rámci asociace ASTP, skrze niž se podílí na přípravě evropských programů, nebo navazování diplomatické spolupráce (Izrael, Hongkong a další).

Na letošní lednové členské schůzi byli v roli členů představenstva spolku potvrzeni dosavadní členové Martin Duda (VŠB-TUO,TA ČR), Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR), Eva Janouškovcová (CTT MUNI), Hana Kosová (CPPT UK), Petr Kubečka (VTP UP), Ivo Stanček (ČVUT) a Růžena Štemberková (JCTT).

Každoročně spolek také pořádá národní transferovou konferenci – letošní již sedmý ročník se uskuteční 15. a 16. května v Praze pod záštitou Univerzity Karlovy. Podrobnosti o programu a odkaz na registraci najdete na webu http://www.ktt7.cz/.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)