facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Startují nominace na prestižní vědecké Ceny Neuron 2020

4. 2. 2020
Startují nominace na prestižní vědecké Ceny Neuron 2020

Nadační fond Neuron otevírá již pojedenácté nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron, které jsou spojené s významnou osobní finanční prémií pro laureáty. Letos do české vědecké rady Fondu zasedne nově i Jiří Friml a Jan Konvalinka.

nominace neuron

Ceny Neuron jsou nejvýše dotovanými vědeckými cenami v České republice – letos Fond rozdá až 8 mil. Kč. Nominace předkládá česká vědecká obec do konce března 2020 a vybírá z vědeckých jmen napříč sedmi vědními obory.

Na výběru finálních laureátů se podílí jak česká vědecká rada Fondu, ve které nově zasednou biolog Jiří Friml nebo chemik Jan Konvalinka, tak i mezinárodní rada složená z excelentních vědců z celého světa. Laureáti obdrží ocenění ve dvou kategoriích, a to Cenu Neuron za přínos světové věděCenu Neuron pro mladé talentované vědce. K slavnostnímu vyhlášení dojde na podzim 2020. Cílem Cen Neuron je zvyšovat prestiž vědců v České republice.

Nominace mohou předkládat děkani a rektoři veřejných vysokých škol, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie věd ČR, členové Vědecké rady Neuronu a laureáti předchozích ročníků. Nominační proces potrvá do konce měsíce března 2020.

NF Neuron oceňuje nejlepší vědce a vědkyně v sedmi vědeckých disciplínách - matematice, fyzice, chemii, biologii, computer science, medicíně a společenských vědách. To je unikátní záběr i v mezinárodním měřítku.

„Je mi ctí, že v české vědecké radě nově zasednou čeští vědci se světovým renomé. Dohled nad oborem biologie přebírá Jiří Friml se svým týmem, sám laureát Ceny Neuron 2019. Garantem oboru chemie se stává Jan Konvalinka,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron, a dodává: „Vynikající vědecké osobnosti v našich vědeckých radách a jejich pečlivá práce při výběru laureátů dává Cenám Neuron ve vědecké komunitě to nejvyšší renomé a vážnost.“

Ceny Neuron budou opět předány v kategoriích pro „mladé nadějné vědce“ až sedmi vědeckým talentům zpravidla do 33 let věku. Cenu Neuron za přínos světové vědě získají až tři významní vědci či vědkyně působící v ČR i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy.

„Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce jsou s Cenami Neuron spojené osobní prémie vědcům. V letošním roce opět podpoříme vědce celkovou částkou až 8 mil. Kč z prostředků mecenášů Fondu, což z Cen Neuron dělá nejlépe dotované vědecké ceny v ČR. Za deset let přispěli na Ceny částkou 66 mil. Kč.,“ říká Monika Vondráková.

Za deset let své činnosti ocenil díky svým mecenášům Fond Cenami Neuron už 85 vědců a podpořil českou vědu celkovou částkou 100 mil. Kč.

 

Zdroj: NF Neuron