facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Středočeský kraj láká špičkové zahraniční vědce

3. 3. 2022
Středočeský kraj láká špičkové zahraniční vědce

Zastupitelé Středočeského kraje na svém zasedání podpořili nový program zaměřený na vědu a výzkum s názvem Central Bohemia Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology (MERIT).

national cancer institute 6NMcUDG37Yc unsplashStředočeský kraj se s tímto programem prostřednictvím Středočeského inovačního centra uchází o prestižní grant z programu Horizont Evropa, konkrétně z výzvy MSCA-COFUND. Program přiláká do Středočeského kraje vědce – postdoktorandy z celého světa, z nichž bude vybráno 30 nejlepších a ti budou následně zaměstnáni po dobu dvou až tří let v zapojených 15 výzkumných organizacích Středočeského kraje. Z programu budou benefitovat nejen tyto instituce, ale i dalších 36 institucí, kam budou vědci vysíláni na kratší stáže. Samotnému kraji zapojení v programu přinese mezinárodní zviditelnění.

MERIT je připravovaným pětiletým programem Středočeského inovačního centra. Jeho předmětem bude výběr celkem 30 špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí nezávislými hodnotiteli a následně jejich až tříleté působení v zapojených výzkumných organizacích Středočeského kraje. V rámci těchto pobytů budou povinné také kratší pobyty v délce 2–11 měsíců v zapojených firmách a dalších institucích Středočeského kraje i mimo něj. Výsledky podpořených vědeckých projektů budou prezentovány a komunikovány veřejnosti, firmám, obcím a dalším zástupcům kraje v rámci několika konferencí a inovačních dnů, které budou v průběhu programu pořádány. „Projektová žádost byla již do výzvy programu Horizont 2020 dvakrát předložena, a to v letech 2019 a 2020. Tehdy projekt nebyl finančně podpořen z důvodu nedostatku financí ve výzvách navzdory vysokému bodovému ohodnocení a překročení 70 % limitu pro získání podpory v obou letech. Tento projekt představuje cestu k transferu know-how ze zahraničních pracovišť do České republiky. Jedná se tak o další střípek do mozaiky na cestě od montovny k mozkovně a k produktům s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik. V roce 2019 získal projekt hodnocení 77 %, v roce 2020 získal projekt dokonce hodnocení 87,4 %, což byl nejlepší výsledek ze tří českých žadatelů.

Mezi zapojenými výzkumnými organizacemi jsou špičková pracoviště jako laserové centrum ELI BeamlinesHiLASE, biomedicínské a biotechnologické centrum BIOCEV nebo Astronomický ústav Akademie věd. Z řad firem se k programu MERIT přihlásily např. regionální pobočka firmy VALEO nebo výzkumné a vývojové centrum EATON. Z malých a středních firem například Beznoska, CARDAM, Devinn nebo Santiago Chemikálie. Do programu vstoupily ale také tři středočeské střední školy z Kutné Hory, Rakovníku a Brandýsa nad Labem. Právě díky nim má program potenciál oslovit i studenty a studentky a motivovat je k vědecké dráze, což je jeden z cílů, které si program klade.

V návaznosti na priority kraje a zaměření výzkumných organizací pokrývá program oblasti, jako jsou laserové technologie; biotechnologie a biomedicína, udržitelná energetika a materiály či kosmické technologie. Průřezovým tématem je digitalizace/AI. Pokud bude letošní žádost úspěšná, financování projektu by z více než 60 % mělo být hrazeno právě z dotace. „Financování programu bude zajištěno tak, že z grantu Horizont Evropa bude hrazeno 62,10 %, z rozpočtu Středočeského kraje 18,95 % a z rozpočtu hostujících výzkumných organizací 18,95 %. Rozpočet programu je téměř 7 milionů EUR, tedy v závislosti na kurzu minimálně 160 milionů korun,“ přidává podrobnosti náměstek Michalik. Výsledky hodnocení ze strany Evropské komise budou zveřejněny až v červenci 2022, kdy bude také známa přesná výše dotace.

Termín realizace programu v případě schválení grantu programu Horizont Evropa bude říjen 2022 až září 2027.

 

Zdroj: Středočeské inovační centrum