facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Student UJEP získal prestižní cenu za výzkum léčby rakoviny

29. 6. 2017
Student UJEP získal prestižní cenu za výzkum léčby rakoviny

Doktorand Fakulty životního prostředí UJEP Daniel Bůžek obdržel cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Jedná se o vysoce prestižní ocenění, jehož význam se bezesporu odrazí v osobní kariéře mladého vědce.

UJEP1

Daniel Bůžek obdržel speciální cenu České společnosti chemické v soutěži Jean-Marie Lehna za přednesený příspěvek na téma: Photofunctional Nanoparticles of PCN-222 for Photodynamic Therapy of Cancer Disease (Fotofunkční nanočástice PCN-222 pro fotodynamickou terapii rakovinného onemocnění). Tyto materiály se řadí do skupiny látek porézních koordinačních polymerů, které se dnes označují zkratkou MOF (Metal-Organic Frameworks – organokovové sítě),

„Daniel při studiu na FŽP pracuje na svém výzkumu v Akademii věd ČR. Zkoumá, jak pomocí nanočástic úspěšně ničit tumorové buňky. Dosavadní výsledky testování na buňkách způsobujících rakovinu děložního čípku ukazují, že zvolený postup je nadějný. To ocenila i soutěžní komise,“ říká prof. Pavel Jánoš z fakulty životního prostředí.

Dostat se do soutěže nebylo jednoduché. První výběrové kolo proběhlo mezi vědecky pracujícími studenty na českých univerzitách a v Akademii věd ČR. Za akademii věd byli vybráni pouze dva studenti, jedním z nich byl právě Daniel. Následné druhé výběrové kolo probíhalo v prostorách francouzského velvyslanectví. Z celé republiky postoupilo do finále pouze 12 soutěžících, kteří o ceny bojovali dne 22. 5. 2017 na půdě Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Finále spočívalo v desetiminutovém představení výzkumu a jeho výsledků a v desetiminutové diskuzi. Dvanáct finalistů hodnotila komise složená z vědeckých pracovníků České republiky, Francie, zástupců francouzského velvyslanectví a zástupců světoznámé firmy Solvay. Soutěžním jazykem byla angličtina.

„Snažil jsem se v takto krátkém časovém limitu představit náš výzkum, který se zaměřuje na vývoj světlem aktivovaných nanomateriálů na bázi porézních koordinačních polymerů obsahujících porfyrin. Tyto materiály, které jsme úspěšně připravili, jsou během ozařování viditelným světlem schopny produkovat reaktivní singletový kyslík, který je smrtící pro tumorové buňky,“ vysvětluje Daniel Bůžek.

Proces léčby rakoviny pomocí světla, fotosensitizátoru (zmíněné nanomateriály PCN-222) a kyslíku přirozeně přítomného ve tkáni se nazývá fotodynamická terapie, která se úspěšně používá např. v USA.

„Námi vyvinuté nanomateriály byly ve zkumavkách testovány na lidských tumorových buňkách HeLa, které jsou zodpovědné za rakovinu děložního hrdla. Právě nanočástice PCN-222 vykazují řadu výhodných vlastností, díky kterým mohou být vhodné pro léčbu rakoviny fotodynamickou terapií,“ upozorňuje Daniel. Hodnotící komisi Danielův výzkum velmi zaujal a v diskusi se zajímala zejména o potencionální uvedení daných nanomateriálů do praxe.

Předávání cen se uskutečnilo dne 16. 6. 2017 v Buquoyském paláci francouzské ambasády v Praze. Ceny slavnostně předával sám nobelista Jean-Marie Lehn za asistence předsedy České společnosti chemické prof. Ing. Jana Johna, CSc., a dalších zainteresovaných osob.

„Úspěch Dana Bůžka je dalším příkladem prospěšnosti spolupráce mezi naší fakultou a Ústavem anorganické chemie (ÚACH) AV ČR v Řeži nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale i v oblasti vzdělávání,“ pochvaluje si prof. Pavel Janoš z fakulty životního prostředí.

Sám Daniel pravidelně pendluje mezi Řeží, kde syntetizuje své „MOFy“, a fakultou životního prostředí v Ústí nad Labem, kde zkoumá další mimořádné vlastnosti těchto látek, jako např. schopnost rozkládat vysoce toxické chemické látky včetně bojových chemických látek.

 


Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně udělují Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Více o ceně Jean-Marie Lehna zde.

 

Zdroj: UJEP