facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Studenti MFF UK zamíří na stáže do Silicon Valley

9. 3. 2017
Studenti MFF UK zamíří na stáže do Silicon Valley

Matematicko-fyzikální fakulta UK a nadační fond StarLift podepsali memorandum o partnerství, které talentovaným mladým studentům a vývojářům z Česka a Slovenska zprostředkuje placené stáže v Silicon Valley a na dalších místech USA.

 „StarLift si klade za cíl podpořit podnikavého ducha studentů a absolventů informatiky z Česka a Slovenska, kteří mají ambice prosadit se za hranicemi,“ říká o nadačním fondu jeho zakladatelka Lenka Kučerová.

Pro MFF UK je nadační fond novým typem partnera – do partnerského programu fakulty totiž většinou vstupují významné komerční firmy z oblasti IT nebo bankovnictví, které se na vzdělávání studentů podílejí nejčastěji formou zadávání témat bakalářských a diplomových prací. StarLift je naproti tomu nezisková organizace, díky níž studenti informatiky získají praktické zkušenosti přímo tam, kde se rodí novátorské podnikatelské myšlenky, tedy ve startupech v Silicon Valley a na východním pobřeží USA.

Díky velké konkurenci není získání placené stáže v amerických startupech snadné, studenti z Evropy musejí navíc překonat administrativní a často i finanční překážky. I v těchto ohledech StarLift podává pomocnou ruku, a to jak přípravou kandidátů před vycestováním, tak podporou po celou dobu stáže. Pomocí technických mentorů předávají kandidátům zpětnou vazbu a know-how, což je základ pro úspěch při náročných výběrových řízeních. Hradí jim také veškeré náklady spojené se získáním víz, připravují je na reálný pracovní i každodenní život v USA a propojují je s tamními komunitami podnikatelů.

Dlouhodobou vizí fondu je, aby zkušenosti absolventů programu přispívaly k rozvoji inovativního myšlení a podnikatelského prostředí v Česku a na Slovensku

 

Zdroj: MFF UK, StarLift