facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR A SP ČR prohloubí spolupráci v podpoře aplikovaného výzkumu

11. 8. 2017
TA ČR A SP ČR prohloubí spolupráci v podpoře aplikovaného výzkumu

Snahou Technologické agentury ČR (TA ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je podpora českých inovativních podniků, a tím rozvoj českého hospodářství, která je o to více potřebná pro udržení tempa konkurenceschopnosti na dnešním dynamicky měnícím se trhu.

Z tohoto důvodu rozšířili TA ČR a SP ČR vzájemnou spolupráci právě směrem k českým podnikům, podpisem akčního plánu na následující období.

Konkrétně bude tato spolupráce a podpora podniku spočívat zejména v oblasti přípravy programů podpory aplikovaného výzkumu pro potřeby podniků, vyšší informovanost o možnostech čerpání státní podpory pro inovace, zefektivnění hodnocení výzkumných projektů a v neposlední řadě i v mezinárodní spolupráci ve výzkum, vývoji a inovacích. Hlavním cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou a zajištění co nejvyšší aplikace výsledků výzkumu v praxi.

 

Tačr spčr

 

„Svaz průmyslu a dopravy je náš dlouhodobý a důležitý partner, zejména v tom, že hájí zájmy podniků, které jsou i naši žadatelé a příjemci. Svaz je pro nás zastřešujícím partnerem, se kterým máme společná témata. Podpis Akčního plánu beru jako inspiraci pro naši další spolupráci,“ uvedl ředitel TA ČR Luděk Knorr.

„Podporu aplikovaného výzkumu a vývoje považujeme za nezbytný předpoklad ke zvýšení konkurenceschopnosti hospodářství ČR a rozvoje firem. Proto pokračujeme v úspěšné spolupráci s Technologickou agenturou. Chceme efektivně rozdělovat finanční prostředky ve výzvách Technologické agentury na aplikovaný výzkum a vývoj a zároveň zlepšit jeho celkové fungování,“ řekla generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR