facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR a TC AV ČR nabízejí služby koučinku pro příjemce programu GAMA

1. 7. 2017
TA ČR a TC AV ČR nabízejí služby koučinku pro příjemce programu GAMA

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko a ředitel Technologického centra AV ČR (TC AV ČR) Karel Klusáček podepsali memorandum o spolupráci v oblasti nabídky koučinku projektům financovaným z programu GAMA, podprogramu 2, Seal of Excellence.

Tato služba umožní zapojeným malým a středním podnikům rozvoj a možnost vyššího uplatnění na světových trzích.

SME Instrument je prestižní finanční nástroj Evropské komise v rámci programu Horizont 2020 pro nejslibnější inovativní produkty s potenciálem uplatnění na evropských a světových trzích. Tento nástroj je zaměřen na podporu těch malých a středních podniků, které chtějí přinést na trh průlomové inovace. Držitelům grantu SME Instrumentu fáze 1 zároveň Evropská komise (EK) poskytuje během trvání projektu 24 hodin konzultací se zkušeným koučem. Smyslem koučinku je zvýšit úspěšnost realizace projektu a podpora rozvoje firmy.

Pro projekty financované EK zajišťuje výběr koučů síť Enterprise Europe Network (EEN) a to na základě analýzy potřeb podniku, kterou provádí zkušený pracovník této sítě, přičemž podnik musí vždy výběr odsouhlasit. Následně EK uzavírá smlouvu s vybraným koučem, který spolupracuje napřímo s podnikem.

Uzavřené memorandum umožní využití této služby i projektům, které obdržely Seal of Excellence a jsou financovány v rámci programu GAMA. TC AV ČR, které je koordinátorem sítě EEN v České republice, poskytne projektům financovaným z programu GAMA stejnou službu výběru kouče. Smlouvu s koučem následně uzavře TA ČR. Příjemce tak nebude nijak zatížen další administrativou a bude moci využít kvalitní služby kouče, který bude vybrán z mezinárodní databáze.

„Technologická agentura ČR je první institucí, které se podařilo nalézt cestu, jak model Seal of Excellence implementovat na národní úrovni a podpořit tak dále excelentní malé a střední podniky. Spolupráce s Technologickým centrem AV ČR na zajištění koučů dává těmto inovativním firmám ještě větší potenciál uplatnění na světových trzích,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Předseda TA ČR Petr Očko a ředitel TC AV ČR Karel Klusáček věří, že tato spolupráce přispěje k úspěšné implementaci produktů těchto příjemců na trhu a dalšímu rozvoji jejich podnikání.

„Technologické centrum AV ČR má dlouholeté odborné zkušenosti v podpoře žadatelů v Horizontu 2020, výběru vhodných koučů a mezinárodní podpoře malého a středního podnikání prostřednictvím sítě EEN. Jsme proto velmi rádi, že TA ČR přijala naši nabídku zapojení také zahraničních business koučů a jsem přesvědčen, že právě tyto zkušenosti našich pracovníků a spolupráce s TA ČR podpoří úspěšnost firem se Seal of Excellence a celého programu GAMA“, říká k memorandu Karel Klusáček.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR